Sputtr.com | Alternative Search Engine

Letvitel

TECHNIKA S LETVITEL

BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata az ...

Testnevelés és sport

É LETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 309 Testnevelés és sport 1-8. évfolyam A Testnevelés és sport m ű veltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató ...