Sputtr.com | Alternative Search Engine

Leygu

State of Minnesota

Haddii masaruufka ubadka la amro, iyo haddii aan aniga ku guul-dareysto in aan bixiyo masaruufka ubadka, waxaa leygu heli karaa yasniinta maxkamada, ama waxaa leygu eedeyn karaa dambi.

State of Minnesota

In leygu eedeeyey dambi(yo) aan galay oo lagu caddeyay ashtakada, yeerida ama tigidka. 2. The possible sentence for each offense is as specified in the complaint, citation, or ticket.

n n

Leygu e A La Grignotière à Montfort + Expo photo "Cheminement" L'expo photo située à la maison Labat et qui précédera le déjeu ner sera présentée par un intervenant du Centre de photogra

From: Dr. Abdi Ulusso Subject: To: ajama@presidency.gov.so Cc ...

laaki, waxaa iigu xigtay ayadoo dacwad mj loo haysto leygu lifaaqay. sidoo, kale wasaaradi ayaa waxaa la keenay dhabancas oo darawal ka ahaan jiray xilliggii cabdullaahi ciise si meesha aan uga baxo maadaama uu yahay hawiye iyo adiga oo dikereeto been abuur ah soo sameeyay si aan wasaaradda uga shaqeyn.

F H - F H - F I

leygu es ru e ru e du gou let ru e m g r g ra veran rue gu ilbaud g u i l e r s g u il e r s ru e gu ilh em ro par tz ru e g. r u e r u e jea n b a r t r u e j e a n l e g a l l jean m ou l in r. j oberle ru