Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lichaamsvloeistoffen

Herkenning van verschillende lichaamsvloeistoffen

Een paar keer per jaar komt op het klinisch-chemisch laboratorium een monster binnen met de vraag of kan worden vastgesteld 'wat dit monster nu precies is'.

of 25(OH)D . Matrix effects distorting effective displacement

203 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2010, vol. 35, no. 3 re-standardised their ECLIA assay to LC-MS/MS (8) giving approximately 10% lower values (Data from Roche ...

Protocol Hygiëne

Protocol Hygiëne 1. Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad.

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek - versie 2, september 2006 Brontekst 2 4 Forensisch onderzoek van sporen van lichaamsvloeistoffen Door de snelle ...

Titel Infectieziekten en isolatie, Maatregelen bij -

1 Algemeen Per 22 augustus 2005 is het isolatiebeleid in het UMC St Radboud gewijzigd. Hieronder staat schematisch weergegeven wat er is veranderd.

Medische Ruimten en Apparatuur

Microsoft Word - CIWAZ - Medische ruimten en apparatuur versie 2.0 sep 2009 GvL.doc

Maatregelen hygiëne

1 Maatregelen hygiëne Een goede hygiëne gaat over hoesten, niezen, snuiten, handen wassen en schoonmaken. Niezen, hoesten en snuiten  Cliënten worden ...

InfectIes en IsolatIe

IntensIve care InfectIes en IsolatIe Inleiding Het is momenteel noodzakelijk dat uw familielid of naaste geïsoleerd verpleegd wordt. Isolatie betekent: apart van ...

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg Bijlage bij protocollen infectieziekten 1 Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

TOELICHTING BIJ STROOMSCHEMA “EERSTE HULP BIJ ACCIDENTEEL ...

PROCEDURE BIJ PRIK-, SNIJ-, SPAT- EN BIJTWONDEN Een patiënt met prik-, snij-, spat- en bijtwonden kan zich melden bij de huisarts, bedrijfsarts of SEH.