Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liczba

Rozkład materiału nauczania z JĘZYKA POLSKIEGO Klasa I ...

Sprawdzian gramatyczno - leksykalny. 1 Razem 76 Rozkład materiału nauczania z HISTORII Klasa I Technikum Przemysłu Drzewnego Liczba godzin tygodniowo: 2 Lp.

Obecnoœæ Candida albicans w jamie ustnej a ca³kowita ...

249 Rep Pract Oncol Radiother 9(6)2004 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Obecnoœæ Candida albicans w jamie ustnej a ca³kowita liczba limfocyt ów u chorych z nowotworami g³owy i szyi 12 Artur Stryjski, Maria Borysewicz-Lewicka 12 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddzia³ ...

NIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) WYKAZ WYBRANYCH ...

lp nazwa czasopisma liczba punktÓw za publikacj naukow 1 2 3 1 aapg bulletin 24 2 aaps journal 10 3 aaps pharmsci 20 4 aatcc review 15 5 aba journal 15

ORIGINAL/ ORYGINAŁ  / COPY / KOPIJA/ KOPIA  Number of ...

1/2 RZECZPOSPOLITA POLSKA INSPEKCJA WETERYNARYJNA Republic of Poland Veterinary Inspection Republika Poljska Uprava za veterinarstvo ORIGINAL/ ORYGINAŁ  / COPY / KOPIJA/ KOPIA  Number of official copies / Broj zvaničnih kopija/Liczba urzędowych kopii ……….

20101229 wykaz czasopism

tytuË czasopisma liczba punktÓw za publikacjĘ naukowĄ 1 2 3 87 journal of biostatisctics 2 88 journal of civil engineering and management 2 89 journal of contemporary brachytherapy 6 90 journal of contemporary european studies 6 91 journal of environmental engineering and landscape management 9 92 journal of fixed point ...

ECTS: Rodzaj zajęć: - Program zajęć 1.

Kierunek i typ studiów; Specjalizacja FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Phonetics I / Fonetyka j.angielskiego I ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki i semestr: 2010/2011 – semestr zimowy / winter semester Liczba godzin: 30 Wykładowca Dr Ewa Kremky Cel ...

20100628 UJEDNOLICONY WYKAZ ZA 2007 - 2010 11 06 2010

20100628 ujednolicony wykaz za 2007 - 2010 11 06 2010. lp tytuË czasopisma liczba punktÓw za publikacjĘ naukowĄ 1 2 3 1 aapg bulletin 32 2 aaps journal 32 3 aaps pharmsci 27 4 aaps pharmscitech 27 5 aatcc review 20 6 aba journal 20 7 abacus-a journal of accounting finance and business ...

IN FIGURES As of 30 June 2010

all references are to agency installations jordan. all references are to agency installations jordan lebanon syria west bank gaza striptotal/ ave.

PRZEBIEG ATOPOWEJ ALERGII POKARMOWEJ W PIERWSZYCH LATACH flYCIA

Po okresie diety eliminacyjnej Liczba prÛb prowokacji: 226 åredni czas eliminacji pokarmÛw, zakres: 3,7 roku (1-16 lat) - z dodatni„ prÛb„ prowokacji: 2,8 roku (1- 8 lat) - z ujemn„ prÛb„ prowokacji: 3,9 roku (1-16 lat) Liczba dzieci z tolerancj„ pokarmow„: 58 Liczba dzieci z ...

Politechnika Gdańska Wydzia¯ Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska Wydzia¯ Zarządzania i Ekonomii Nazwa przedmiotu Corporate finance kierunek Zarządzanie specjalność Przedmioty do wyboru w j. angielskim (WA2) rodzaj studiów studia stacjonarne Mgr.inŜ Mgr-6 Msu-3 Msu-4 Msu-5 semestr 9 6 3 4 5 liczba godzin W - 30 C L S Liczba ...