Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liderit

Percaktimi i zones mbrojtese te nje rrufepritesi thupror ne model

Nga perfundimet e provave duhet te percaktohet, me shpejtesi te dhene, kufiri i zones se mbrojtur bga Percaktimi i zones mbrojtese te nje rrufepritesi thupror ne model

RAPORT 02/2009 KARAKTERISTIKAT E LIDERSHIPIT NË KOSOVË

RAPORT 02/2009 KARAKTERISTIKAT E LIDERSHIPIT NË KOSOVË 2009 2 Editor: Belul Beqaj, Ercan Gundogan. Botues: Departamenti i Kërkimit Shkencor, Instituti për Studime ...

United Nations Development Programme

2 Shume nga problemet ne shoqeri sot jane pjeserisht rezultat i lidershipit te papergatitur per t'u perballur me kompleksitetn e realitetit te sotem.

TRENDI GLOBAL

trendi global 4 3 përmbajtja bedri selmani cilat janË vetitË udhËheqËse tË liderit demokratik pËr tË cilin ja vlen tË votojmË ...

DENONCOHET SKENDERI

Pushimet që po kaloj këtë javë në bregdetin Jon, më kanë bindur defi nitivisht se Shqipëria është një vend që e ka rrugën e hapur të prosperitetit.

LYPIN DATEN

e premte, 1 tetor 2010 2 pressing *d]hwd*([suhvv*«vkw«*erwlp*l*0hgld:runv**//& $guhvd**'dugdqld**** 3ulvkwlq«*****.rvry« (*0dlo**lqir#jd]hwdh[suhvv*frp 7ho***** ...

ZGJEDHJET PARLAMENTARENË KOSOVË 2010: Vështrim i përgjithshëm ...

2 Vërejtje: Mendimet e shprehura në këtë raport janë të autorëve dhe nuk paraqesin domosdo mendimet e Friedrich Ebert Stiftung - FES Përgatitur nga: Burim ...

PROSPEKT TURISTIK

2 Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit Shtatorja e humanistes Shqiptare Gonxhe Bojaxhiu-Nëna Terezë (1910-1997), në Prishtinë Monumenti i Heroit kombëtar ...

Qeveria shpall: 120 ensima për lejen e qëndrimit, 50 për ...

E PREMTE, 04 MARS 2011 * E PËRJAVSHME INFORMATIVE E PAVARUR * Viti 8 * Nr. www.tribuna-news.com Në Shqipëri: 100 LEKË 356 Gazeta e vetme shqiptare që botohet n ...

Përgjithësime mbi MenaxhimineProjektit

1 "MenaxhimiIProjekteve Internacionalë" Rast studimi Mini- Modul Nga: Prof. Dr. Arsen Proko FakultetiIShkencave Pyjore 2 3 Nga shumëspecialistësugjerohet ...