Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ligji

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVE RNMENT - ON THE ...

... Ligji per proceduren administrative-anglisht Author: Defrim Krasniqi Created Date: 5/24/2006 12:54:10 PM

Ligji per proceduren e dhenies se koncesioneve-anglisht

ON THE PROCEDURE FOR THE AWARD OF CONCESSIONS Ligji per proceduren e dhenies se koncesioneve-anglisht

Ligji per auditimin e brendshem-anglisht

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Law No. 02/L-74 ON INTERNAL AUDIT Assembly of Kosovo, Pursuant to Chapter 5.1 (b) and 9.1.26 (a ...

REPUBLIC OF ALBANIA THE PARLIAMENT

Microsoft Word - 080414 LIGJ no 9901 Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare miratuar ne kuvend anglisht

Ligji per familjen-anglisht

PART ONE. GENERAL PROVISIONS I. PRINCIPLES Article 1. Scope of Regulations This Law regulates engagement, marriage, relations between parents and children, adoption, custody, protection of children without parental care, family property relations and special court procedures for disputes of ...

Ligji per sherbimet sociale dhe familjare-anglisht

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo _____ Law No. 02/L-17 ON SOCIAL AND FAMILY SERVICES ...

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Cilat dokumenta përbëjnë kuadrin ligjor të plotë për prokurimet publike në Shqipëri • Proçedurat Standarde të Prokurimit • Ligji i Prokurimeve Publike dhe Rregullorja e Prokurimit Publik • Ligji i Prokurimeve Publike dhe Manuali i Prokurimeve Publike • Udhëzime për kryerjen e ...

Ligji per mbrojtje nga zjarri-anglisht

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No. 02/L-41 ON FIRE PROTECTION The ...

OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 4 / 14 JULY ...

1 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 4 / 14 JULY 2011, PRISTINA LAW No. 04/L-018 ON COMPULSORY MOTOR LIABILITY INSURANCE Assembly of Republic of Kosovo; Based on Article 65, paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo hereby, Adopts LAW ON COMPULSORY MOTOR LIABILITY ...

ON ORGANIC FARMING

Microsoft Word - Ligji për bujqësinë organike-anglisht_a.doc. 1 PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Law No. 02/L-122 ON ORGANIC FARMING The Assembly of Kosovo, Pursuant to the Chapter 5.1 (n) and 9.1.26 (a ...