Sputtr.com | Alternative Search Engine

Liqene

NJOHURI PER MJEDISIN

Këto vlera mund të shfrytëzohen për edukim, studim, turizëm, kurim, sport, etj Zhvillimi i industrisë turistike kërkon një mjedis me : - Natyrë të bukur - Monumente natyrore - Plazhe të virgjëra - Vende klimatike e kuruese - Liqene e burime të ftohta - Lumenj - Pyje shekullore - Qytete antike me ...

PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË

... territorin e Kosovës përveç ujërave: a) të shpallura si territore të mbrojtura me ligj të veçantë, b) në hurdha të peshqve, c) në akumulime, liqene apo burime nga të cilat sipas ligjeve apo vendimeve të veçanta mbrohet burimi për furnizim me ujë të pijes, d) në akumulime, liqene ...

PRIORITETET KRYESORE NE MBROJTJEN E EKOSISTEMEVE NE ...

Këto liqene u formuan gjatë Miocenit dhe pastaj u ndanë rreth 11 milion vjet më parë në dy liqene të veçanta. Këto liqene ndodhen rreth 850 m mbi nivelin e detit duke patur kështu një florë dhe faunë shumë interesante.

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in ...

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in Albania-News No. 6/2010 NEWSLETTER THREE COUNTRIES, TWO LAKES, ONE FUTURE TRE VENDE, DY LIQENE, NJE E ARDHME FOREST AND TERRESTIAL HABITAT MONITORING MONITORIMI I PYJEVE DHE HABITATEVE TOKËSORE A workshop on "Forests and Terrestrial ...

KREU I: PASURITË UJORE SHQIPTARE

Ujërat e zeza urbane dhe shkarkimet e tjera industriale derdhen drejtpërdrejt në kanalet ujëmbledhëse dhe shkojnë në lumenj, liqene ose bregdet.

Albanian Nature

Krahas liqeneve të mëdhenj të Shkodrës, Ohrit dhe Prespës gjenden disa dhjetra liqene të vegjël të mrekullueshëm dhe shumë liqene artificiale mjaft atraktivë.

PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA ...

1.2% Liqene të njelmët 6.1% Laguna 63.7% Delta lumore 22.2% Gjire detare 4.5% Këneta të njelmëta 2.2% Këneta të kripura 0.1% 8.2 12.4 26.6 4.1 46.9 17.8 4.6 48.5 0.8 59.1 8 23 93.50 20406080100

Administrimi i Burimeve Ujore ne Evropen Juglindore

Këto janë liqene ndërkufitare. Përveç këtyre ka edhe 247 liqene më të vogla. Aktualisht, liqenet janë në fazë oligotrofike, me përjashtim të disa zonave ku shkarkimet në lumenjtë tributorë kanë rritur përqëndrimin e nitrogjenit dhe fosforit.

PLANI I MENAXHIMIT TE PESHKIMIT DHE AKUAKULTURES: BLUE ACTION

Peshkimi ne liqene ka nevoje per disa masa te lidhura me prioritetet specifike dhe problemet e veshtiresite. Nisur nga natyra e ketyre veshtiresive ato mund te ndahen ne keto grupwe:

Inventarizimi i sistemit ligatinor te zones se Prespes se Vogel

Pellgu ujembledhes Liqeni i Prespes se Vogel Siperfaqja 2530 ha Koordinatat 40°46'N 021°05'E Tipi i ligatines sipas Ramsar Liqene te perhershme me uje te embel Lartesia maksimale 852 - 855 m Nderkufitar Po Profili i zones Liqeni i Prespes se Vogel ndodhet ne gadishullin Ballkanik dhe ndahet ...