Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ljudska

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI - REPORT ON THE ...

helsinŠki odbor za ljudska prava u srbiji helsinki committee for human rights in serbia scg–11000 beograd, zmaj jovina 7, tel: (+381 11) 3032408, 637116, 637294

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI HELSINKI COMMITTEE ...

HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA Srbija, 11000 Beograd, Rige od Fere 20, tel/fax: (+381 11) 3032408, 2639437, 2626686, e-mail: biserkos @ EUnet.yu, http://www.helsinki.org.yu UNITED NATIONS Committee Against Torture After presenting the ...

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Ministry for Human ...

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Ministry for Human Rights and Refugees Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine br. 1, Tel./Fax: 033/206-655 THE SEVENTH AND THE EIGHT PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF ...

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Ministeriumo pala ...

Sadržaj Rigalo Content 1 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Ministeriumo pala manušikane thaj minoritorenge hakaja Ministry of Human and Minority Rights uz podršku Fonda za otvoreno društvo Srbija loćharda Fondo pala putardo amalipe Srbija with the support of the Open Society Fund ...

INSTITUCIJA OMBUDSMENA/OMBUDSMANA ИНСТИТУЦИЈА ...

INSTITUCIJA OMBUDSMENA/OMBUDSMANA ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Ravnogorska 18, 78000 Banja Luka, BiH ...

Centar za ljudska prava javna je neprofitna ustanova s ciljem ...

Centar za ljudska prava javna je neprofitna ustanova s ciljem promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2003. i 2004. godine Centar je funkcionirao kao projekt tehničke suradnje između UNOHCHR-a i Vlade Republike Hrvatske, a od kolovoza 2005. djeluje kao neovisna javna ustanova ...

SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA -adresar

Za operativno vođenje i koordinaciju rada Nacionalnog odbora imenovan je nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima (po polo aju predstojnik Ureda za ljudska prava).

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUĐE

LJUDSKA PRAVA I PRAVOSUĐE U BOSNI I HERCEGOVINI I zvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija 2010 - 2011 HUMAN RIGHTS AND JUDICIARY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA A report on implementation of the ...

United Nations

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija* za ljudska prava Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) je odgovorna za sprovođenje programa Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Report for Universal Periodic Review Izvještajza Univerzalni ...

1 Uvod Opšti periodični pregled (UPR) predstavl-ja novi mehanizam Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji je ustanovila Gen-eralna skupština UN-a, u skladu sa Rezo-lucijom 60/251 od 15. marta 2006. godine.