Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lobija

TEMA: Pitka voda kao izvozni potencijal BiH; Drinking water ...

Rezultati supokazali katastrofalno stanje u ovoj oblasti, ali su takođe znak da naša preduzeća (postojeća, buduća) imaju šansu za preuzimanje velike količine novca, cca 120.000.000 od uvoznih lobija.

www.drustvonoa. org

Zabrinuti smo za kvalitet i odnos prema civilizacijski visokovrijednom Zakonu koji ne smije imati formalni karakter a niti smije štititi interese bilo kojeg lobija u BiH koji prirodne zakone preinačava u zakone struke.

Intrevju: Dr Miroljub Petrović, direktor Centra za lečenje ...

Svetska zdravstvena organizacija je zvanično skinula homoseksualizam sa liste bolesti, ali je jasno da je to urađeno pod pritiskom već pominjanog gej lobija, i mi u našem centru samo stvari nazivamo pravim imsnom kada ka emo da je sklonost ka istom polu bolest.

I deo: PREHRAMBENA SIGURN OST I ODRŽIVOST AGRO PRIVREDE 9 ...

Predlog zakona o sredstvima za zaštitu bilja i oplemenjivačima zemljišta • Ovim zakonom regulisan je kontrolisani haos izazvan od uvozničkog lobija i monopolista koji su svesno stvarali diskontinuitet nabavne i maloprodajne cene.

Kriza i porezi The crisis and taxes

Te nesustavno nabacane ideje, dijelom su posljedica „razmišljanja u krevetu", a dijelom posljedica trenutnih interesa različitih lobija. Ali idemo redom objavljenih vijesti o idućim koracima Vlade na području poreza.

Cardiac Cook: stevia

Osamdesetih godina proπlog stoljeÊa ameriËki FDA za-branio je upotrebu stevije kao zaslaivaËa bez nekog znanstvenog razloga ali pod jakim utjecajem lobija proiz-voaËa πeÊera i umjetnih zaslaivaËa.

4.2.3. Bio(eko)zaštita u voćarstvu/vinogradarstvu (prof.dr ...

Razlog relativnog (ne)zanimanja kemijskog lobija za ove preparate je njihov kratki vijek trajanja, tj. nemogućnost držanja na zalihi. (Drugi razlog je njihova relativno laka priprema i primjena).

YUCOM

što je bila početna ideja ovog projekta. ustanovili smo kako funkcioniše njihov sistem i razotkrili povezanost i isprepletanost interesa službi, ratnih lobija,

DIPLOMSKO DELO KJE JE MEJA MED KORUPCIJO IN LOBIRANJEM?

Najpogostejša razlaga lobiranja pravi, da je lobiranje legalna in organizirana oblika pritiska na zakonodajalce (Novak et al., 2006, str. 37). 3.2 POJEM LOBIJA IN VRSTE LOBIJEV V Slovarju slovenskega knji nega jezika (SSKJ, 1994, str. 501) je lobi »neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva uveljaviti ...

STANJE U VRHUNSKOM I KVALITETNOM SPORTU

pritiskom raznih interesnih grupa i lobija. Rezultat svega navedenog je potpuna degradacija postupka kategorizacije i veliki broj apsurdnih odluka.