Sputtr.com | Alternative Search Engine

Logjika

LOGJIKË

377 LOGJIKË Gjimnazi i shkencave shoqërore dhe gjimnazi matematikë - informatikë (2 orë në javë, 66 orë në vit) HYRJE Logjika, që nga lashtësia, është konsideruar çelës apo mjet për të hyrë në të gjitha fushat e dijes, në të gjitha shkencat.

Qarqet Digjitale Sekuenciale

Qarqet digjitale sekuenciale 2 Parathënie Kjo dispencë u dedikohet studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, të cilën mund ta shfrytëzojnë si material bazë në lëndën Qarqet Digjitale .

GJIMNAZI I GJUHËVE Plani dhe programi për lëndën ...

GJIMNAZI I GJUHËVE Plani dhe programi për lëndën: Logjikë Klasa XI 2 orë në javë, 74 orë në vit Hyrje Logjika, që nga lashtësia, është konsideruar çelës apo mjet për të hyrë në të gjitha fushat e dijes, në të gjitha shkencat.

NJË MUNDËSI MË TEPËR

... dorezoje vetem nje Punim bazuar ne tematikat e Paracaktuara brenda dates 1 nëntor 2008. Çdo Punim duhet te Perbaje, titullin, te dhenat e nxenesit (duke Pershire emer mbiemer,, mosha, shkolla, klasa, adresa, e-mail, nr. kontakti) kualitetet qe duhet te Permbaje nje esse jane, qualiteti i analizës dhe logjika ...

MATEMATIKA

MATEMATIKA Synimi i mesimdhenies te matematikes eshte te zhvilloje nje menyre fleksibel, te disiplinuar te menduarit, te zbuloje gjerat dhe te kerkoje per zgjidhje krijuese.

KATALOGU I PROVIMIT - F I L O Z O F I - P R O V I M I I M A T ...

Markoviq, M.:Logjika, Enti i Tekste dhe i Mjete Mësimore, Beograd 1999. . Petroviq, G.: Logjika, Libri Shkollor , Zagreb 198 6. Petronijeviq, B.: Bazat e logjikës, Beoletra, Beograd 1990.

LOGIKA MATEMATIKA

LOGIKA MATEMATIKA Disampaikan pada Diklat Instruktur/Pengembang Matematika SMA Jenjang Dasar Tanggal 6 s.d. 19 Agustus 2004 di PPPG Matematika Oleh: Drs. Markaban, M.Si. Widyaiswara PPPG Matematika Yogyakarta ===== DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ...

Këshilli kurikular kombëtar

Tema: PËRMBAJTJET TJERA - 30 ORË LOGJIKA DHE GJUHA - 25 ORË • Të renditën sendet, trupat, figurat, numrat sipas një cilësie dhe lidhur me këtë të formohen bashkësitë dhe nënbashkësitë (bashkësia është proces i renditjes) • Të zbulohet dhe të thuhet me fjalë cilësia, sipas të ...

Logika Matematika

1.1.3 Daftarpustaka: 1. GRIMALDI, R.P., "Discrete and Combinatorial Mathematics-An Applied Introduction" , 2nd Edition, Addison Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1989.

STANDARDET SHTETËRORE TË CILËSISË

1 _____ Standardet Shtetërore të Cilësisë STANDARDET SHTETËRORE TË CILËSISË Standardet Shtetërore të Cilësisë, logjika dhe organizimi Standardet Shtetërore të Cilësisë janë hartuar në bazë dhe për zbatim të nenit 61, të ...