Sputtr.com | Alternative Search Engine

Lokalne

Borba protiv korupcije: Stubovi društva i reforma lokalne ...

Evropski pokret u Srbiji i Transparency International Srbija (kolektivni lan Evropskog pokreta u Srbiji) program konferencije: Borba protiv korupcije: Stubovi društva i reforma lokalne samouprave (Beograd, "Sava centar", 30. novembar 2001.) 10:00 Registracija učesnika (mala sala Sava Centra ...

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz ...

Tokom trodnevne manifestacije, jedinice lokalne samouprave iz cijele BiH prezentirat će svoj rad, rezultate, resurse, kompanije, tradiciju i imati priliku da razmijene znanja i iskustva

RSRGDWNDFKLRSÆDWDFKORNDOQ\FK

Microsoft Word - lokalne tekst ujednolicony .doc. 867$:$]GQLDVW\F]QLDU RSRGDWNDFKLRSÆDWDFKORNDOQ\FK WHNVWXMHGQROLFRQ\RSUDFRZDQ\QDSRGVWDZLH']8]U1USR] ...

6WDQRZLVNRZVSyOQH*ÆyZQHJR 8U]GX*HRGH]MLL.DUWRJUDILL ...

6wdqrzlvnrzvsyoqh*Æyzqhjr 8u]gx*hrgh]mll.duwrjudill 0lqlvwhuvwzd 5roqlfwzd l5r]zrmx:vlrud]0lqlvwhuvwzd)lqdqvyzzvsudzlh]dshzqlhqlddnwxdoqrfl rshudwyzhzlghqfmljuxqwyzlexg\qnyzrud]grvwrvrzdqldlfkgrvwdqxsudzqhjr z\qlndmfhjr]ur]sru]g]hqld 0lqlvwud 5r]zrmx 5hjlrqdoqhjrl%xgrzqlfwzd]gqld ...

UNIVERZA V LJUBLJANI

ii POVZETEK. Diplomska naloga obravnava splošne pravne akte lokalne skupnosti, sestavine in vsebino splošnih pravnih aktov, vrste pravnih aktov, veljavnost, hierarhijo in razlago splošnih pravnih aktov.

Spis ludnosci

Pieniądze zostaną rozprowadzone przez władze państwowe i lokalne. Pieniodze zostano rozprovadzone psez vladze panstvove i lokalne. The money will be distributed by national and local authorities.

Komunalno gospodarstvo

Jedinica lokalne samouprave koja nije u mogućnosti samostal-no osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, odlukom svoga predstavničkog tijela obavljanje tih poslova može povjeriti drugoj jedinici lokalne samouprave iste ili druge županije na temelju pisanog ugovora.

New Reputation Guide

1 LGcommunications & Local Government Association New Reputation Guide • www.lga.gov.uk/r eputation W elcome to the new Reputation Guide. It's for senior leaders and communication teams who want to do something practical to improve our reputation with residents.

HRVATSKI SABOR

Za provedbu ovoga Zakona nadle no je Ministarstvo pravosu*a, uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ure*enja i Ministarstvo financija. * lanak 7.

Izgradnja digitalnih gradova

Najvažnija osobina modela e-javne uprave za lokalnu samoupravu, razvijenog u sklopu projekta reforme lokalne samouprave, jeste interaktivna komunikacija građana s lokalnom samoupravom i pružanje kvalitetnijih usluga građanima putem Interneta.