Sputtr.com | Alternative Search Engine

Maatschappijleer

Publications of Henk Dekker

) 1983, Maatschappijleer: analyses en visies , Culemborg: Educaboek, 267 pp. Dekker, H. & P. Licht (red.) 1983, Didactische werkvormen in de opleiding van leerkrachten, Amsterdam: VULON, 234 pp. Dekker, H. 1984, Didactiek van maatschappijleer , Culemborg: Educaboek, 439 pp. Dekker, H. 1980, Didactische ...

Examenprogramma maatschappijleer

Examenprogramma maatschappijleer Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 maatschappijleer 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan vakoverstijgende thema's De leerling leert, in het kader van een brede en evenwichtige ...

Thema 1: Wat is maatschappijleer? Hoofdstuk 1: Wat is het ...

Maatschappijleer Samenvattingen Thema 1 2 1.3 De kernbegrippen  Waarde: iets wat iemand of een bepaalde groep belangrijk vindt en bovendien de moeite waard vindt om na te leven.

studiewijzer vmbo MAATSCHAPPIJLEER 1

- 2 - STUDIEWIJZER THEMA'S MAATSCHAPPIJLEER 1 KGT 1. TABEL LESUREN VMBO inhoud lessen Uitgaan 8 lessen Jongeren 10 lessen Kansen 11 lessen Drugscriminalite it 12 lessen De invloed van de media 11 lessen Discriminatie 8 lessen Meerderjarig / minderjarig 4 lessen praktische opdracht 8 lessen ...

Toward a Curriculum for Social and Political Education in the ...

tent of maatschappijleer might be In 1983, at the request of educational and social organizations, the National Insti tute for Curriculum Development (SLO) launched a six-year project (1981-1987), I parting to the publication of a V isie op Maatschappijleer (View on Social and Political Education, P roject ...

HAVO - VWO Maatschappijleer

“Niet voor de school, maar voor het leven leren wij” A.A.J. Olgers, E.L. Schra en M.C. Veldman HAVO - VWO Maatschappijleer

MAATSCHAPPIJLEER HAVO 4

Microsoft Word - PTA Maatschappijleer Havo 4 2009-2010.doc. MAATSCHAPPIJLEER HAVO 4 PTA 2009-2010 Cursus Leerjaar Profiel Vak 2009/2010 Havo 4 Algemeen deel Maatschappijleer Toetsen Periode 1 Nummer Leerstof Toetsvorm Tijdsduur Weging ED T1 Hoofdstuk 1/2 Inleiding tot maatschappijleer/Geen ...

vmbo-kgt Maatschappijleer 1 voor de leerwegen Docentenhandleiding

Thieme Meulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Prim air Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs.

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Gezondheidszorg ...

4 | Kennisbasis Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Gezondheidszorg & Welzijn, Godsdienst & Levensbeschouwing, Maatschappijleer, Omgangskunde 4 | Kennisbasis Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Gezondheidszorg & Welzijn, Godsdienst & Levensbeschouwing, Maatschappijleer, Omgangskunde ...

VMBOstaatsexaM en theO retische leerweg 1. Vakken geM - 2 ...

VMBO staatsexaMen theOretische leerweg 1. Vakken geMeenschappelijk deel Verplichte vakken bij een volledig examen • Nederlands • Engels • maatschappijleer 1 • sectorwerkstuk Verplichte vakken bij een volledig examen Techniek (TE) • natuur- en scheikunde 1 • wiskunde Verplichte ...