Sputtr.com | Alternative Search Engine

Madde

YATARAK TEDAVİ GÖREN ERGEN UÇUCU MADDE KULLANICILARINDA ...

76 Bağımlılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 2005 / Journal of Dependence, Vol: 6, N.: 2, 2005 Amaç: Bu araştırmada, yatarak tedavi gören 18 yaş ve altı uçucu madde kullanıcılarında madde kullanım özelliklerinin cinsiyet ve yaşadığı yere göre karşılaştırılması ...

Kontrast madde nefropatisi: klinik önemi ve önlenmesine ...

124 Kontrast madde nefropatisi: klinik önemi ve önlenmesine yönelik güncel yaklafl›mlar Contrast media-induced nephropathy: clinical burden and current attempts for prevention Kontrast madde nefropatisi hastanede edinilmifl akut böbrek yetersizliklerinin en s›k görülen üçüncü ...

Alkol/Madde Baðýmlýlarýnda Özkýyým Giriþimi ...

86 ÖZET Bu çalýþmada yatarak tedavi gören alkol ve alkol dýþý madde baðýmlýlarýnda özkýyým giriþimi öyküsünün, depresyon, anksiyete, çocukluk çaðý travmasý, dissosiyatif belirtiler ve alkol/madde kullanýmý ile iliþkisinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr ...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM ...

65 Bağımlılık Dergisi, 2006, Cilt: 7, Sayı: 2, s:65-70 / Journal of Dependence, 2006, Vol: 7, N.: 2, pp.65-70 / www.bagimlilik.net M. Bulut, H. A. Savaş, N. Cansel Amaç: Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Alkol ve Madde Kullanım ...

İKİ UÇLU BOZUKLUK VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU ...

127 S. Kesebir, Y. Şimşek, Ö.A. Kalyoncu Bağımlılık Dergisi, 2007, Cilt:8, Sayı:3, s:127-132 / Journal of Dependence, 2007, Vol:8, N.:3, pp.127-132 / www.bagimlilikdergisi.com Amaç: Bu çalışmanın amacı iki uçlu bozuklukta madde kullanım bozukluğu sıklığını, madde kullanım ...

Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel, Ki ...

NURİ DOĞAN ve TUNCAY ÖĞRETMEN 100 Eğitim ve Bilim Education and Science 2008, Cilt 33, Sayı 148 2008, Vol. 33, No 148 Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel Haenszel, Ki-Kare ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması * The Comparison of Mantel - Haenszel, Chi ...

Kayseri Ýli Kent Merkezinde Kükürtdioksit ve Partiküler ...

Filiz DADAÞER ÇELÝK *, Hatice Kübra KIRMACI Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 38039 Kayseri- TÜRKÝYE * Corresponding author: fdadaser@erciyes.edu.tr Kayseri Ýli Kent Merkezinde Kükürtdioksit ve Partiküler Madde Deðerlerindeki Deðiþimlerin Ýncelenmesi: 1990 ...

ANew Technique for ESA's Deep Space Navigation

This imposes a daily sinewave oscillation Roberto Maddè, Trevor Morley, Ricard Abelló, Marco Lanucara, Mattia Mercolino, GuntherSessler & Javier de Vicente Ground Systems Engineering Department, Directorate of Operations &Infrastructure, ESOC, Darmstadt, Germany esa bulletin 128 - november 2006 69 Rosetta ...

Guidelines for implementation - WHO FRAMEWORK CONVENTION

Guidelines for implementation Article 5.3 | Article 8 | Articles 9 and 10 Article 11| Article 12 | Article 13 | Article 14 WHO FRAMEWORK CONVENTION ON

CHARACTERISING THE EJECTA SPECTRA OF LONAR CRATER, INDIA IN ...

After overcoming the above mentioned limitations, the crater ejecta available for this study shown in Fig. 2. To find out the characteristics variation around the Lonar region, the ejecta were divided into 4 zones (N,E,S,W).