Sputtr.com | Alternative Search Engine

Makubaliano

Tanzania Breweries Annual Report 2009

Juhudi hizi ni ishara kamili ya matokeo ya mafani-kio mazuri yatokanayo na makubaliano ya pamoja kati ya SABMiller, moja ya makampuni makubwa ya bia ulimwenguni, kwa upande mmoja, Serikali ya Tanzania pamoja na wadau wengine waliowekeza kwenye Kampuni hii kwa upande mwingine.

UTT Brochure 2 (Swahili)

Waraka wa Makubaliano unatamka kuanzishwa kwa Mpango, wajibu wa pande zinazohusika (Meneja na Mwangalizi), haki za wenye vipande n.k. Waraka wa Makubaliano kwa kuanzia unawahusisha Meneja na Mwangalizi.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WIZARA YA FEDHA

5) Makubaliano yaliosajiliwa Mahakamani ("Deed of Settlement") imekiuka makubaliano ya utekelezaji wa East African Community Mediation Agreement" ya mwaka 1984 na Kamati ya Muafaka ya mwaka 2004/2005.

A Bill to amend Land Regulations

Kanuni ya 39 inabadilishwa kwa kuingizwa kanuni ndogo ya (1) (h) kama ifuatavyo;-(1)(h) kumbukumbu zinazohusu makubaliano yaliyofikiwakatikausuluhishiwamigogoro kufuatananakifungucha 61 chasheriaya ardhi ya kijiji Daftari Bayana la kutahadha risha Marekebisho ya kanuni ya 41 16.

Kabla ya harusi

Panga kuonana naye na kufanya makubaliano KADI NA MIALIKO Invitation cards ∑ Anza kufikiria orodha ya wageni wako wageni wako ∑ Orodhesha wageni wako, chukua majina toka kwa wazazi wa pande zote mbili na yenu pia ∑ Kamilisha orodha yako ya wageni, umetumia msaidizi? ∑ Kuna maneno maalumu unataka ...

MAFANIKIO YA MIAKA HAMSINI (50) YA UHURU KATIKA USHIRIKIANO ...

Baada ya kuvunjika kwa Jumuiya, Nchi Wanachama zilitiliana saini Makubaliano ya Kugawana Mali na Madeni (Mediation Agreement for the Division of Assets and Liabilities) hapo mwaka 1984.

Module 8 FINAL KISWAHILI

11 MODULI 10 Mawasiliano na Uwezeshaji Mada 1: Mawasiliano UM 6 Stadi za makubaliano Ni uwezo wa kuuza au kunadi wazo kwa watu wengine kwa lengo la kufikia maelewano au makubaliano na hatimaye kukubaliana katika hatua inayochukuliwa.

Fomu ya Maombi ya Ruzuku

6 Namba ya Simu Namba ya nukushi Anuani ya barua pepe Jina kamili na wadhifa Mwajiri Namba ya simu Namba ya nukushi Anuani ya barua pepe KIFUNGU CHA 3: TAMKO LA MAKUBALIANO Sehemu hii ijazwe na mmoja wa viongozi wa juu wa Asasi (kama vile Mwenyekiti, Katibu, Mweka Hazina lakini asiwe mtu wa muhimu wa ...

Tafsiri Nyepesi ya Sheria za Kazi - Tanzania

Makubaliano ya ada ya uwakala Makubaliano ya ada ya uwakala ni makubaliano yanayofikiwa baina ya Chama cha Wafanyakazi kinachotambuliwa kwa upande mmoja, na Mwajiri kwa upande mwingine, kukata ada ya uwakala kutoka katika mishahara ya Wafanyakazi wasio wanachama kwa sababu ya kufaidika na huduma ya Chama ...

Taarifa ya THI kwa Kamati ya Huduma za Jamii

Taasisi zinazoshirikiana na THI kwa ufadhili zinataka ukarabati huo ukamilike kama ilivyo katika michoro ya majengo iliyoidhinishwa wakati wa majadiliano na makubaliano.