Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manjim

SVOJSTVA ZAMJENSKIH RADNIH TVARI PROPERTIES OF ALTERNATIVE ...

Radna tvar R12 koja se u prošlosti koristila u manjim rashladnim uređajima danas se najčešć. e mijenja s jednokomponentnom radnom tvari R134a i ugljikovodikom R600a.

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 169-182 - DIVERSITY AND ...

uzvodno do Mioske i njenim pritokama, Maloj rijeci, Sjevernici i Koštanici, Cijevni i manjim pritokama Skadarskog jezera, u Jezeru samo u blizini riječnih ušća.

utjecaj dobi na veličinu

Smanjena ovarijska rezerva izravno je potvrđena umanjenim volumenom jajnika, manjim brojem antralnih folikula i slabijom stromalnom prokrvljenošću 11.

Proizvodni program

VERTIKALNA SUŠARA ZA ZRNO tip VSK je indirektna i namenjena je za sušenje zrnastih kultura kao što su kukuruz, pšenica, suncokret itd. na manjim poljoprivrednim gazdinstvima.

MANAGEMENT OF GALLBLADDER POLYPS: AN OPTIMAL STRATEGY PROPOSED

OpÊenito, u mladog bolesnika s polipima æuËnoga mjehura manjim od 10 mm i bez simptoma nije potrebna nikakva terapija. U bolesnika s jasnim kolikama elektivna kolecistektomija je opravdana, poglavito ako su uz polipe prisutni i æuËni kamenci.

As featured in

'Hokie Pink' was discovered by nursery-manJim Monroeon the Virginia Polytechn ic Institute and State University campus in Blacksburg, VA. The cultivar derives its name from the school's nickname, the Hokies.

NAPREZANJA U KORIJENU ZUBA ZUPČANIKA S RAVNIM ZUBIMA ...

UVOD Zahtjevi za manjim dimenzijama i masama, te većim opterećenjima zupčanika, znače i ni e vrijednosti faktora sigurnosti prilikom određivanja naprezanja u korijenu zuba, što je va an problem pri konstruiranju zupčanika s tankim vijencem [1, 2].

Gastric adenomyoma

Imunofenotipiza-cija je pokazala postojanje stromalnog (lejomiomskog) i epitelijalnog tumora sa displazijom (CK 7 i CK 20 ++), Ki 67 indeksom 3% i p53 indeksom manjim od 0,1%.

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

To su stariji bolesnici s ja˛im degenerativnim promjenama jednoga koljen-skog odjeljka s manjim funkcionalnim zahtjevima. 4-5 Prijeoperacijski je potrebno u˛initi PA i LL radiološku snim-ku, panoramsku snimku donjih ekstremiteta stoje¸i, ali i valgus stresnu snimku kako bi se vidjelo je li ...