Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manjkajo

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Slika 1: Diagram poteka analize blaginje za slovenske ob * ine HIERARHI*NA METODA NABOR KAZALCEV (demografski, ekonomski, socialni, okoljski) PRIPRAVA PODATKOV (normalizacija, ekstremne vrednosti, vrednosti 0, manjkajo*e vrednosti, standardizacija) METODA GLAVNIH KOMPONENT POMEMBNE GLAVNE KOMPONENTE RAZVRŠ*ANJE ...

EPBD TRANSPOSITION IN SLOVENIA

Proposed national database of energy certificates Proposed national database of energy certificates Neodvisni strokovnjak Naro c ilo za izdelavo energetske izkaznice, pisna vloga s prilogami Informacija o cakalni Potrditev popolnosti vloge in potrditev naro c ila, predvideni rok izdelave izkaznice, ponudba za manjkajo c e ...

SLOVANSKA IN SLOVENSKA INTERLINGVISTIKA TER PROBLEMATIKA ...

... slovenskega jezika, kar pomeni, da je bilo potrebno: 1. izbrati najprimernej{o nare~no osnovo (oziroma nare~ne osnove), 2. na ravnijezikovnega~utaopredelitisplo{neelemente, kisosepojavljaliv razli~nih govorih in nare~jih in ki bodo predlagani kot normativni, 3. poiskati manjkajo~e elemente v ostalih ...

II. del III. del

V besedilu manjkajo deli povedi. Vpiši črke na pravo mesto. Dve rešitvi sta odveč. Glej primer, ki je že rešen. Preizkus 5 6 HAIRSTYLES FOR BOYS AND GIRLS Some children are very concerned about their hairstyle and others just want it to be (0) D.

ME[ANJE STILA V STEINBECKOVIH ROMANIH KOT IZZIV ZA PREVAJALCA

Ve~kratjeopu{~enarabaosebnegazaimkaobglagolskiobliki (manjkajo~ioseb-nizaimekbomozapisalivoglatemoklepaju). Obtemjepotrebnopoudariti, dajev nasprotjusstandardno sloven{~ino, kjerjerabaosebnihzaimkovobosebniglagol-ski oblikinepotrebna, sajjekon~nicaglagola`esamadovoljobvestilna, vstan-dardni angle ...

PRAVICA DO ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV

Delne proteze iz najcenejšega materiala, dosegljivega na slovenskem tržiš~u: - kadar manjkajo trije ali ve~ zob zapored in izdelava mosti~ka iz stati~nih ali drugih strokovnih vidikov ni možna; - kadar manjkajo trije ali ve~ zob na koncu zobne vrste (najmanj ko~niki) na eni strani in ob tem še ...

GM_4_Delitev strokov_Ogrevanje_Primer 1.ai

PLAČAM KOLIKOR PORABIM REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO DELITEV STROŠKOV ZA TOPLOTO ZA PRIPRAVO TOPLE VODE Primer 2: manjkajo odčitki z delilnikov posameznih enot Večstanovanjska stavba z 10 enotami ogrevana površina 596 m 2 celotni stroški za toploto 5623 EUR/leto stroški za toploto za ...

GM_4_Delitev strokov_Ogrevanje_Primer 1.ai

DELITEV STROŠKOV ZA TOPLOTO ZA OGREVANJE GM_4_Delitev strokov_Ogrevanje_Primer 1.ai. PLAČAM KOLIKOR PORABIM REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO DELITEV STROŠKOV ZA TOPLOTO ZA OGREVANJE Primer 2: manjkajo odčitki z delilnikov posameznih enot Večstanovanjska stavba z 10 enotami ...

Mathematics Worksheet Factory D

Mathematics Worksheet Factory D. Ime: 1 × Razred: Datum: 2. Poštevanka do 100 v kvadratu Dopolni števila, ki manjkajo. www.schoolhousetech.com by Mladen K, OŠ Polje 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 ...

Z Z v v e e z z a a d d r r u u š š t t e e v v k k a a s s ...

- vpišite manjkajo če podatke; vrsta le-teh je pojasnjena v besedilu v oklepajih; - čitljivo, s tiskanimi črkami vpišite zahtevane podatke;