Sputtr.com | Alternative Search Engine

Manjkajo

PREHRANA RIB V BOHINJSKEM JEZERU IN UPORABNOST REZULTATOV ZA ...

Tabela 6: Prikaz izlova posameznih ribjih vrst v Bohinjskem jezeru v različnih letih, ki ga je vodil ZZRS, ko je upravljal z jezerom (podatki za leta 198521990 manjkajo, ker v tem obdobju niso bili dolžni voditi evidence - ZZRS2osebni vir; SVP = skupna vodna površina). vrsta ribe leto jezerska postrv ...

NIPTON d.o.o. Turje 62a, 1431 Dol pri Hrastniku

Vse pomanjkljivosti, manjkajo*a oprema, poškodbe avtodoma itd. se vpišejo v prevzemni zapisnik. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo.

O B V E S T I L O

Zadnji dan prakti*nega pouka stalni mentor preveri evidentirano prisotnost in posege, ter v sporazumu z glavnim mentorjem in študentom dolo*i termine za izpolnitev manjkajo*ih obveznosti.

Organizacija muzejske mre e

Manjkajo jasne definicije različnih vrst premične dediščine, opredelitev načinov nastanka premične dediščine, ukrepi varstva posameznih vrst premične dediščine in jasni standardi za varstvo dediščine.

POGOJI NAJEMA VOZIL za redne *lane Burya superauto cluba

... prtlja iki…) ¬ vozilo lahko prevzame le redni #lan ali njegov upravi#enec/ka Vra * ilo vozila ¬ napolnjene vse teko#ine, poln rezervoar z gorivom, enako brezhibno stanje vozila kot ob prevzemu ¬ manjkajo#a koli#ina goriva ob vra#ilu vozila se obra#una po dnevni ceni goriva za manjkajo#i del ...

BIPOLARNA*MOTNJA* RAZPOLOŽENJA*

Obkrožite*simptome,*ki*so*bili*pri*vas*prisotni, *oziroma*dopišite* tiste,*ki*manjkajo.* * * * * * * 2. Slika*manije,*s*katero*imam*izkušnjo:* * * * * * * * * * * 3.

NIKO GRAFENAUER ILUSTRIRAL MARJAN MANČEK

NIKO GRAFENAUER ILUSTRIRAL MARJAN MANČEK Uredil B[]rG Manjkajo č material priskrbel ^reaper^

Marko Bohanec Vaja 2: Vaja 2: Program DEXi •1

manjkajo nekaterivhodni podatki o variantah 2. Oglejtesidel poročila o utežeh (“Povprečne uteži”) – ali razumete pojem “uteži”? – alirazumeterazliko med lokalnimiin globalnimiutežmi?

ELEKTRONSKI KATEGORIZACIJSKI LIST

... napa*en vnos v eviden*nem listu!) •zasen*en tekst - postane po vnosu podatka ("Da") in s klikom na "naprej" (shranjevane) pod tabelo; ti podatki se lahko spremenijo •tekst modre barve -program onemogo*a vnos (ni ja kat.) •"nespremenjen tekst" (podlaga bele barve) po shranjevanju -manjkajo*i element ...

Mladost je kot most. Ni ga mo obdr ja in izklju na last.

- na za etku vsake ure redno javljanje manjkajo ih dijakov, - v primeru, da 10 minut po zvonjenju e ni profesorja v u ilnico, mora reditelj to javiti v zbornico ole ,