Sputtr.com | Alternative Search Engine

Marsikaj

ČEBELARSKI RAJ POD ŠTAJERSKIM TRIGLAVOM ( Donačko goro ...

Če boste obiskali katerega izmed čebelarjev, boste lahko poskusili odlične medove in ostale dobrote iz čebeljega panja, kot so: propolis, cvetni prah, medeni liker, medico - medeno vino in še marsikaj.

NARAVOSLOVJE

Medpredmetna UËenci ur povezava Voda marsikje in UËbenik; Na osnovi predznanja opiπejo lastnosti druæba za marsikaj *6, *7 vode in pojasnijo, zakaj so pomembne za æiva bitja.

GLAS PLISKE

Glas Pliske • leto 1 • številka 1 • november 2004 3 ZGODOVINA »PLISKOVŠKE REVOLUCIJE« Marsikaj se je v zadnjih treh letih zgodilo v Pliskovici: mladinski hotel, učna pot, obet doma za obšolske dejavnosti, razvojno društvo, številni projekti, delavnice, predavanja, izleti, pohodi, kulturne ...

(Microsoft Word - Pod okriljem Sv. Toma\236a.doc)

3 Naöa dediö*ina je tako izjemno bogata in raznovrstna, da bi bilo ökoda, *e je ne bi pokazali öe drugim. Tudi naö kraj skriva marsikaj zanimivega.

PROGRAM MIKLAVŽEVEGA SEJMA IIx

Na sejmu boste lahko kupili izdelke domačih proizvajalcev: čipke, pletenine, adventne venčke, voöčilnice, čebelarske izdelke, sire, pecivo,… in öe marsikaj.

UPANOV UVODNIK

O času, ki je pred nami, bi lahko povedali marsikaj, a zato nanj ne bomo nič bolje pripravljeni. Prepričan sem, da nas bo ob letošnjih izzivih spremljala sa-mozavest, saj se bomo spomnili točno takih trenutkov, ki so že za nami in ki so nas naredili zgolj močnejše in pogumnejše.

MINISTRSTVOM ZA ZDRAVJE INŠTITUTOM ZA SODNO MEDICINO ...

Kljub vsemu pa vidimo, da je v zdravstvenem sistemu praktično marsikaj odvisno prav od zdravnika in njegovega odnosa do dela, še posebej pa odnosa do

IZPITNA VPRAŠANJA ZA RADIOAMATERJE OPERATERJE »A« RAZREDA

V preteklih desetih letih se je na podro čju zakonodaje, ki ureja našo dejavnost, marsikaj spreminjalo. Do neke mere so temu dejstvu skušala slediti tudi vprašanja, pa še to zgolj v

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET - INFORMATIVNA PUBLIKACIJA ...

Vsebina UVOD: Šola! In še marsikaj! PODATKI O ZAVODU xx ORGANIZIRANOST xx DEJAVNOSTI ŠOLE xx PROSTORSKI POGOJI xx ORGANI ŠOLE xx ČLANI SVETA ŠOLE xx