Sputtr.com | Alternative Search Engine

Matematikl

Jurnal Sains dan Matematik Vol.1 No.2 (2009) 15-44

The Effects of Using Graphing Calculators in Teaching and Learning of Mathematics on Students' Performance Jurnal Sains dan Matematik Vol.1 No.2 (2009) 15-44

Matematikkens dag 2010 Matematik i virkeligheden

Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler, afdeling Nordsjælland Milnersvej 40, 3400 Hillerød T: 4189 9120, E: cfunord@ucc.dk www.cfu.ucc.dk

Utredning och förslag på en didaktisk fortbildning för ...

Redovisning av regeringsuppdrag 2011-07-29 6 (40) Dnr 2011:643 Utredning 1. Inledning 1.1 Uppdraget Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå hur en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare kan utformas till metod och innehåll samt hur den bör genomföras.

Läs-, skriv-ochmatematiklärande

Läs-, skriv-ochmatematiklärande, 30 högskolepoäng 5(6) utbildningsplanen. Kurslitteratur Matematiklärande, 9 hp Heiberg Solem, Ida, Alseth, Björnar &Nordberg, Gunnar (2011).

Begreppskartor ett verktyg för bättre förståelse

M in morbror, som är matematikl ärare, påstod att fram till och med gymnasiet möter eleverna inte matematiken, de räknar! Utgående från mina egna erfarenheter är jag beredd att hålla med.

tíu

Mikilvægt er fyrir hvern s­tærð­fræð­ikennara að­ NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 - KENNSLULEIÐBEININGAR 8 tíu 1 1 Skýrs­lan Kompetancer og matematikl­æring - Id­eer og inspiration til­ ud­vikl­ing af matematikund­ervisning i Danmark var gefin út árið­ 2002.

Att utgå från elevers kunnande

En elevkommentar i samband med att en lärare prövade liknande former av utvärdering var: Det är första gången någon matematiklärare frågat efter vad jag tänkt!

KTHs Matematiska Cirkel - Diofantiska ekvationer

l¨amnar en rapport till sin matematikl¨arare. V¨al godk¨and: Eleven har god insikt i flera moment fr˚an kursen. Eleven kan redovisa dessa moment b˚ade skriftligt och muntligt och dessutom uppvisa

Framgångsrik matematik- undervisning på gymnasiet

För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive. se FRAMGÅNGSRIK MATEMATIKUNDERVISNING PÅ GYMNASIET bokning@conductive.se 08-670 84 80 Anmälan FRAMGÅNGSRIK MA Årets konferens för matematikl ärare på gymnasiet!

Sprog er afgørende for matematikforståelse

Rönnberg og Rönnberg (2001) problematiserer ligeledes opdelingen af matematikl æring og sproglæring. De argumenterer for at undervisningen i matematik stiller store krav til elevernes sprogbeherskelse.