Sputtr.com | Alternative Search Engine

Matematiku

Editorial activities, Refereeing: Managing Editor of the ...

CV: Prof. Dr. Miodrag M. Spalevi¶c Born June 6, 1961 (Pe¶c { Kosovo, ex-YU) Married (Zora), flve children (Nemanja (1993), Stefan (1994), Vidana (1996),

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za ...

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za matematiku i mehaniku UPITNIK O SPECIFIČNIM REZULTATIMA RADA PROJEKTA Opšti podaci Evidencioni broj projekta: ON144002 Datum slanja upitnika: 26 decembar 2007 Naziv projekta: Project ON 144002 -Theoretical and Applied Mechanics of ...

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

Ali za oveka koji e sutra predavati matematiku, ili pak za nekoga ko voli matematiku, veoma je bitno da poznaje njenu istorijsku epohu. To ne znači poznavati celokupnu istoriju matematike, već samo bar neke bitne injenice i zanimljive anegdote vezane za njene predstavnike. 1.2 Zašto je potrebno ...

MATEMATIKA2 - Integrali

... Marcel Maretic Subject: FSB - materijali katedre za matematiku pdfstartview Created Date: 3/30/2007 12:59:01 PM

GeoGebra Workshop Novi Sad, Serbia

GeoGebra Radionica Novi Sad, Srbija GeoGebra Institut u Novom Sadu organizuje GeoGebra Radionicu na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. 27-28. novembar 2010 za nastavnike 4. decembar 2010 za studente Radionica je delimično podr ana od strane ...

Curriculum Vitae Ime i prezime

Uvod u numeričku matematiku 7. Geometrijski algoritmi (Računarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd) 8. Numeričke metode optimizacije 9.

GeoGebra Conference

Keywords: Math teaching, problem solving, logical reasoning, GeoGebra kjmaricic@gmail. com Razvoj softvera za dinamičku geometriju na Silverlight platformi Davorka Radaković, Đorđe Herceg Departman za matematiku i informatiku, Prirodno*matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Danas postoji mnogo ...

OBRAZOVNE POLITIKE ZA UČENIKE U RIZIKU I UČENIKE S ...

Učenici s lakom mentalnom retardacijom i bez utjecajnih teškoća u razvoju obrazuju se po sistemu parcijalne integracije u posebnim razredima od 5 - 9 učenika, ovisno o vrsti i stupnju razvojnih teškoća, gdje oni uče hrvatski jezik, matematiku i prirodu, dok istovremeno likovnu kulturu, glazbenu ...

Kako pomoć - MATEMATIKU kod kuće! - Salt Lake City Školski ...

Salt Lake City Školski Okrug Curriculum Department (Odjel nastavnih planova) Kako pomoći djetetu da savlada MATEMATIKU kod kuće! Poseban priručnik

Geometry in gardens and parks

matematiku, FPV UKF, Nitra, 2008, 67-72 [5] Šedivý, O., Melušová, J., Pavlovičová, G., Rumanová, L., Švecová, V., Vallo, D., Vidermanová,