Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mbimin

në Ekonomin

Kur bler Kur bler ë ë si dhe shit si dhe shit ë s i kyç ë s i kyç en vullnetarisht n en vullnetarisht n ë ë kë kë mbimin, t mbimin, t ëdy pranojnëdiç ka që k an ëdy pranojnëdiç ka që k anë nevojë, dhe q, dhe q ëtëdytëjanëpë rf itues. ëtëdytëjanëpë rf itues. ♦ Konsumatoret norvegjeze mund te ...