Sputtr.com | Alternative Search Engine

Memurlar

Almanya'da bulunan eşle aile birleşimi yapacak kişilerde ...

Almanya'da bulunan eşle aile birleşimi yapacak kişilerde aranan basit düzeyde Almanca bilgisinin kanıtlanmasına ilişkin bilgi notu Ağustos 2007 İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya`daki eşinin yanına yerleşmek isteyen yabancılara henüz vize talebinde ...

I MEMUR VE Ş EF UNVANLI KADROLAR İ Ç İ N GÖREVDE ...

II- BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK PERSONEL; Görevde yükselme eğitimine; 1) Aday memurlar, 2) Kadroları başka kurumlarda olup da Kurumda geçici görevli bulunanlar,

HUKUK KAVRAMLARI

belediyeleri 750.000 nüfusvekanunlakurulurlar .16 olan büyükşehirbelediyelerine 2013'te 11 yenibelediyedaha eklenecektir Dünyanın Yeni Ye di Harikası 2007 Yılında; Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti ...

Two New Innovative Cruise Ferries ‹ki Yenilikçi Kruvaziyer ...

Liman devleti kontrol memurlar› belirledikleri eksiklikler nedeniyle gemi personelinden sintine tahliye sistemlerini tamamen kapatmala-r›n› talep ediyor.

The Legal Basis of School Administration

Bu madde "devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür" şeklinde bir memur tanımlaması ...