Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mesecno

STAMBENO-PRAVNI POJMOVNIK

1 STAMBENO-PRAVNI POJMOVNIK 1. Pojam stanara Dr Zarko ANÐELKOVIÆ Stanovanje ili latinski HABITATIO, pa otuda i kohabitacija, tj. sastanovanje, podrazumeva: prvo, dobar odnos meðu stanarima i drugo, pravilno postupanje sa delovima zgrade, naroèito ureðajima i instalacijama u njoj.

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija ...

Fax-om u zemlji 100,00 RSD mesecno by fax in the country 100,00 RSD monthly 170,00 RSD mesecno REZIDENTI / RESIDENTS bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge 170,00 RSD monthly bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge 4.

II USLUGE DOSTAVE IZVODA / DELIVERY SERVICE OF ACCOUNT ...

Fax-om u zemlji 100,00 RSD mesecno by fax in the country 100,00 RSD monthly 3. Fax-om u inostranstvo 300,00 RSD mesecno by fax internationaly 300,00 RSD monthly

ALTA-SKLADI mesecno-porocilo september naslovka 0

Mesečno poročilo - ALTA SKLADI (januar 2012) Mesečno poročilo - ALTA SKLADI (januar 2012) ALTA Skladi d.d.

Dragocena higijena ku

prebrisati posle kuvanja, a frizider jedanput mesecno detaljno i temeljno oprati mlakom vodom u kojoj je razmucena soda bikarbona. Kupatilo je takodje prostorija koja zahteva svakodnevnu

«VELEFARM» AD HOLDING KOMPANIJE A K CIONARSKOG DRUŠTVA ZA ...

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br.100/2006 i 116/2006 i 37/2009)

PLACANJE DAJNERSOM

Posebna pogodnost je to sto bez obzira u kojoj se valuti placa, svi se troskovi obracunavaju u dinarima i to jedanput mesecno. Limit za troskove u jednom mesecu nije vezan za visinu zarade i iznosi 1.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

TARIFE ZA OPŠTE BANKARSKE USLUGE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA

... OD 0.2% - Do 0.5% od iznosa Elektronsko bankarstvo Aktivacija Halcom RSD 1.500,00 Multi Cash RSD 2.000,00 BusinessNet Professional - Unicredit Bank online rešenje Bez naknade Naknada za BusinessNet Professinal (mesecno) - inerno resenje RSD 500 Naknada za HALCOM (mesecno) RSD 900 Naknada za MultiCash( mesecno) ...

MESE Č NO PORO Č

MESEČNO POROČ. ILO . 31.avgust 2009 . Krekova družba za upr. avljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561,

ALKOHOLIZAM

Koliko cesto konzumirate alkohol ? •52% ispitanika je odgovorilo vikendom •8 % ispitanika je odgovorilo svaki dan •40 % ispitanika je odgovorilo redje od 1 mesecno