Sputtr.com | Alternative Search Engine

Misija

PADOR Required Documents and Information

... Contact Info Email address 1 Miodrag Miticovic AKTIV North Mitrovica 063-412-049 N/A 2 Zuzic simic North Mitrovica N/A N/A 3 Momcilo Arlov CCSD North Mitrovica 038 65-629 Momcilo.Arlov@CCSD-kosovo.org 4 Sasa Gvozdic NVO u Misija North Mitrovica 065 8164796 pepezmica02@yahoo.com 5 Knezevic katarina NVO u Misija North Mitrovica 064 ...

Company profile rofil firme

Spojem najnovijih tehnologija i našeg znanja i inovativnosti, želimo osigurati stalan rast i prosperitet naših klijenata, što smatramo i našim uspjehom i podstrekom za dalji rad. o ur miSSion n a { a miSija Q uality t otal V alue of o wnerShip C lient i nnoVation n ew i nSightS and C apabilitieS e ffiCienCy p rompt and f aSt ...

Bankruptcy Law - Trustees Manual

Naša misija je da implementiramo ovaj zakon. Također vas molimo da nam se obratite ukoliko pronađete neke greške ili ako imate pitanja u vezi sa ovim prevodom.

4th Biodiversity in Europe conference

... Project Officer Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, Croatia +385 (0) 21 360 779 +385 (0) 21 360 779 gabrijela@sunce-st.org, info@sunce-st.org www.sunce-st.org Petar BosevskiThe Environmental Society "Eko-misija" President Macedonia, Skopje, Naroden front 25/59 + 389 2 321 19 65 + 389 2 312 47 69 eko_misija@hotmail ...

PROGRAM SUZBIJANJATRGOVANJALJUDIMAU HRVATSKOJ

Misija ove privatne, neprofitne organizacije sa sjedištem u Brattleboru (Vermont, Sjedinjene Američke Države) usmjerena je na promicanje međunarodnog i međukulturalnog razu-mijevanja, demokracije, društvene pravde i ekonomskog razvoja, i to obrazovanjem i projektima diljem zemaljske kugle.

cenik-notesniki-sept2009

cenik-notesniki-sept2009

Djordjo Antelj, B. Sc. Mech. E.

GEMAX: VIZIJA, MISIJA, POSVEĆENOST Građevinsko preduzeće GEMAX d.o.o. iz Beograda zasniva svoje svakodnevno postojanje i rad na sledećim principima: • Naše Graditeljstvo služi da zaštiti i da uvek iznova stvara osećanje sigurnosti, jer to želimo i sebi i drugima.

u ovom broju

... za unapređenje kvaliteta mr Aleksandra Biorac Fund transfer pricing - savremen koncept za utvrđivanje profitabilnosti poslovnih sektora banke dr Dragana Marković, mr Srđan Furtula Stabilnost bankarskog sektora u EMU Roger Claessens Brendiranje i korporativna kultura dr Vesna Matić Vizija i misija jednog ...

COMPANY PROFILE

3 sadr@aj / contents 1. uvodna re^ generalnog direktora / ceo’s foreword 5 2. vizija i misija, ciqevi i strategije / vision and mission, goals and strategies 8

Christmas Joy

Udruženje za decu i porodicu „DEČIJA MISIJA" Radoja Dakića 49a/21, 18000 Niš, Serbia e-mail: decijamisija@eunet.rs Christmas in South Serbia This Christmas it was a joy and privilege to present the good news of Christmas with a program put on by the kids from our house group as well as the children ...