Sputtr.com | Alternative Search Engine

Monografije

ZAGREB MOSQUE

ZAGREB MOSQUE "Only those who believe in God, the Judgement Day, who pray the Muslim way (namaz), give wealth tax (zekat) and fear no one except Allah, only they erect God's temples and (repair them).

ADI NES PHOTOGRAPHS

BIBLIOGRAPHY Adi Nes Born 1966, Israel Lives and works in Tel Aviv Education 1989-Department of Photography, Bezalel 1992 Academy of Art and Design, Jerusalem Awards and Scholarships 2000 The Nathan Gottesdiener Foundation Israeli Art Prize, Tel Aviv Museum of Art 1999 Education, Culture & Sport ...

The Book of Abstracts

TWELFTH ANNUAL CONFERENCE " YUCOMAT 2010 " Herceg Novi, September 6-10, 2010 W ELCOME S PEECH BY THE P RESIDENT OF MRS-S ERBIA Dear Friends and Colleagues, Welcome to YUCOMAT 2010 Conference and the fabulous town of Herceg-Novi!

Uputstvo za pisanje radova za č

Listu referenci na kraju rada navesti po abecednom redu prezimena autora (10pt) po slede ćem modelu: Knjige, monografije : Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov publikacije .

Pravilnik o vrednovanju nastavnog i naučnog rada

FIZIČKI FAKULTET U BEOGRADU PRAVILNIK ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA I SARADNIKA Nastavno-naučno veće Odseka za fiziku i meteorologiju Prirodno-matematičkog fakulteta donelo je 1984. godine stručne kriterijume za izbor u zvanje nastavnika.

Ministarstvo nauke Republike Srbije Matični naučni odbor za ...

Posebni rezultati projekta (naučne monografije, poglavlja i radovi u vodećim medjunarodnim časopisima), 0 - 4 boda; a) Naučne monografije objavljene kod poznatih inostranih izdavača: ...

dr TATJANA CVJETIĆANIN Narodni muzej u Beogradu

Cvjetićanin, Gleđosana keramika Gornje Mezije (Glazed pottery from Upper Moesia), Narodni muzej: Arheološke monografije 12, Beograd 2001 T. Cvjetićanin, ...

BIBLIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA Dr Dragana ivković, red. prof. Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu E-mail: dzivkovic@tf.bor.ac.rs A) UD BENICI I MONOGRAFIJE: 1.

G. V. Milovanovic: Lista citiranosti

G. V. Milovanovic: Lista citiranosti U spisku koji sledi navedena su citiranja publikacija G.V. Milovanovića (bez samocitata): TB – knjige i udžbenici (nije obrañeno) M – monografije (7+115)

Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge ...

Prof. dr. sc. Franjo Prot POPIS RADOVA I SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA OD POSLJEDNJEG IZBIORA (2005-2009): 1.1 Knjige i monografije (Uredništvo zbornika) 1.