Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mortalitate

DECLINUL DEMOGRAFIC ªI VIITORUL POPULAÞIEI ROMÂNIEI

Mortalitate pe vârste, duratã medie a vieþii ºi mortalitate generalã: o matematicã impecabilã..... 5. Libera circulaþie a persoanelor în spaþiul ...

TONSILLECTOMY/ADENOIDECTOMY: INDICATIONS, COMPLICATIONS, POST ...

... de când procedura este realizatã de regulã de a îmbunãtãþi calitatea vieþii de sãnãtate , mai ales la tineri , individuali , oricare mortalitate ...

PROGRAME PARENTALE VALIDATE Ş TIIN IFIC PENTRU REDUCEREA ...

mortalitate, rate ridicate de renun are la şcoal ă şi niveluri sc ăzute de educa ie, şomaj ridicat, familii destr ămate şi transmitere intergenera ional ă a ...

IMPACT OF DEPRESSION ON OUTCOME AND PROGNOSIS OF PATIENTS WITH ...

... ai receptorilor serotoninei amelioreazã depresia ºi are efecte favorabile pe severitatea simptomelor cardiovasculare , pe morbiditate ºi mortalitate .

CAUZELE MEDICO-SOCIALE ALE MORTALIT ĂŢ II COPIILOR SUB 5 ANI LA ...

sub-grupuri de vârstă (mortalitate neonatală precoce, mortalitate neonatală şi mortalitate post-neonatală). Decesele infantile sunt analizate şi după principalele ...

SOME PERFORMANCE INDICATORS OF SURGICAL DEPARTMENTS IN TERTIARY ...

indicatori : durata medie de spitalizare, rata de ocupare, rulajul per pat, rata de mortalitate în spital. Interpretarea duratei medii de spitalizare s-a făcut prin ...

ORIGINAL ARTICLE Telemetry monitoring in spontaneously ...

tehnici sigure, cu interval scurt de recuperare, rate scăzute de morbiditate şi mortalitate, indiferent de vârsta animalelor. Im-plantarea subcutanată a acestor ...

ATORVASTATIN INFLUENCE ON GLYCEMIC CONTROL IN PATIENTS WITH TYPE 2 ...

În diabetul zaharat de tip 2 (DZ 2) cauza principală de mortalitate este reprezentată de consecinţele clinice ale aterosclerozei. LDL-colesterolul şi ateroscleroza

Popula ie i demografie

Rata specifică de mortalitate pe vîrste – este frecvenţa deceselor pe vîrste la 1000 persoane de vîrsta respectivă. Spor natural - reprezintă diferenţa dintre ...

ACCURACY OF SURGICAL WOUND INFECTION DEFINITIONS - THE FIRST STEP ...

362 TMJ 2009, Vol. 59, No. 3 - 4 Infecţiile postoperatorii reprezintă o complicatţe frecvent întâlnită, ce se asociază cu morbiditate şi mortalitate crescută ...