Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mosderdhjes

Pr nntmujorin e vitit 2005, Kontrolli i Lart i Shtetit nga ...

NË FUSHËN E URBANISTIKËS NË VLERËN E PËRGJITHSHME PREJ 131 219 000 LEKË, E KONSTATUAR NË: • Bashkinë Sarandë, në vlerën 20 640 000 lekë, si llogaritje e gabuar e vlerës 2% të lejes së ndërtimit, të mosaplikimit të tarifës për m 2 dhe të mosderdhjes së detyrimit 10% të ...

Pr nntmujorin e vitit 2005, Kontrolli i Lart i Shtetit nga ...

• Bashkinë Sarandë, në vlerën 20 640 000 lekë, si llogaritje e gabuar e vler ë s 2% t ë lejes s ë nd ë rtimit, t ë mosaplikimit t ë tarifës për m 2 dhe t ë mosderdhjes s ë detyrimit 10% t ë kontratave me sip ë rfaqe 0-200 m 2.