Sputtr.com | Alternative Search Engine

Muzikes

The Albanian-American Community in the United States : A ...

Microsoft Word - The Albanian-American Community in the United States.doc*

A R T I M U Z I K O R

Katalogun e provimit e përgatitën: Ana Perunoviq - Razhnatoviq, bashkëpunëtore profesionale, Akademia e Muzikës, Cetinë Olivera Dakiq, prof., IP Shkolla e artit për muzikë dhe balet « Vasa Paviq », Podgoricë Ruzhica Rakoçeviq, prof., IP Shkolla për arsimimin fillor të muzikës ...

"Dita Botërore e muzikës" dhe edukimi artistik përmes ...

"Kryevepër e trashëgimisë gojore dhe shpirtërore të njerëzimit", UNESCO Newsletter; Janar 2010, Nr. 3 www.isopolifonia.com "A Masteripece of oral and intangible heritage of humanity" Maksi Velo, pikturë "Grupi iso-polifonik Lab" "Dita botërore e muzikës" dhe edukimi artistik përmes ...

HOW TO READ THE SCHEDULE ORARI SCHEDULE / 2 FILMAT GARUES ...

rokut, alternatives, elektronikes dhe muzikës tradiocionale shqiptare karakteristike për Kosovën dhe Shqipërinë e Veriut. The music of Jericho is a fusion between rock,

Artisti me karrierë në botën e jashtme

Besnik Sahatçiu "Zotëri Akil, Dëshiroj t'Ju uroj për punën e pal-odhshme të cilën je duke bere,kishte me qene mire sikur shembullin tende te vlerësimit, respektit, kujtimit te veprave dhe jetës se kolegeve të tu në laminë e muzikës, t'a ndjekin edhe krijuesit tjerë të lamive të tjera të ...

PROGRAM ORIENTUES

2 1. UDHËZIME PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT Programi orientues për lëndën me zgjedhje "Histori muzike", përfshin njohuritë, konceptet dhe aftësitë më të rëndësishme të historisë së muzikës për shkollën e mesme artistike të sistemit 3 dhe 4 - vjeçar.

ARTI MUZIKOR

Zanafilla e muzikës Muzika në komunitetin e parë shoqëror. Kultura muzikore e lashtësisë në rendin shoqëror skllavopronar.. Kultura muzikore antike Kultura muzikore në mesjetë • Fillet e muzikës evroperëndimore • Muzika vokale kishtare njëzërëshe.

PROGRAMI I EDUKIMIT MUZIKOR

Nxënësit do të mësojnë të zbulojnë dhe të ndërtojnë lidhjet ndërmjet muzikës dhe edukimit figurativ, edukimit fizik, letërsisë, historisë, gjeografisë, edukatës qytetare dhe të kuptojnë rëndësinë e muzikës si burim kënaqësie dhe si mënyrë komunikimi brenda një ...

LIBËR PËR MËSUESIN EDUKIMI MUZIKOR 4

Lexohet paragrafi rreth lidhjes së muzikës me gjuhën dhe bëhen pyetjet: •*Ku ngjan dhe ku dallon muzika me gjuhën? •*Ç'lidhje kanë rrokjet me leximin e notave sipas vlerave muzikore që ato kanë?

Strategjia e zhvillimit sektorial të kulturës

Objektivat e përgjithshme në fushën e muzikës janë: 1. Nxitja e krijimtarise dhe krijimi i kushteve per permiresimin e statusit shoqeror te krijuesve te muzikes.