Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mwanachama

5400CK R BBKAnnRep 2010FA

1 Mwanachama mwenye haki ya kuhudguria nakupiga kura katika mkutano ana haki ya kumteua mwakilishi wake. Mwakilishi hahitaji awe mwanachama wa Kampuni.

VISION

Mwanachama yeyote ambaye amelipa ada zote anaweza, kwa kartasi ya uteuzi ambayo imetiwa saini naye na kuungwa mkono na mwanachama mwingine ambaye amelipa ada zake zote, kuwasilisha kartasi kwa Katibu wa Kampuni, SLP 30029, 00100, Nairobi ama kwa Mkurugenzi Mkuu katika ofisi za kampuni , SLP 55919 ...

Equity BAnk LimitEd And SuBSidiARiES

Shughuli nyingine yoyote ambayo ilani yake itakuwa imepokelewa. kwa Amri ya Halmashauri mary Wangari Wamae katibu wa kampuni S.L.P 75104-00200 nairobi 12 Februari 2009 maelezo 1) mwanachama yeyote anayeruhusiwa kuhudhuria na kupiga kura katika mkutano na ambaye hawezi kuhudhuria ana haki ya kumchagua mtu ...

Page Corporate Information

kwa Sheria zishikanishwe pamoja nazo, zipatiwe kila mwanachama na kila mshikaji wa maelezo ya mapato au stakabadhi za mikopo ya Kampuni, kwa siku zisizopungua ishirini na moja kabla ya tarehe ya

Serena Inside Final 2008

Sio lazima kwa wakala/mwakilishi kama huyo kuwa mwanachama wa Kampuni. Ili kuhudhuria, Fomu ya Wakala ambayo imeambatanishwa na ripoti hii lazima ijazwe vyema na mwanachama na kupokelewa katika ofisi ya usajili ya Kampuni kabla ya saa tano asubuhi, Juni 2, 2009.

Contents

Mwanachama anayefaa kuhudhuria na kufanya uchaguzi wakati wa mkutano lakini akawa hawezi anaruhusa ya kumteua wakala kumwakilisha na kupiga kura kwa niaba yake.

Annual Report &

Idhini ya Bodi ya Wakurugenzi Issa .A. Timamy Katibu wa Kampuni Nairobi Februari 21 2009 Ilani: Mwanahisa aliyeidhinishwa kushiriki mkutano na uchaguzi anaweza kumteua mtu mwingine kumwakilisha katika mkutano na uchaguzi lakini mwakilishi huyo lazima awe mwanachama wa kampuni.

50-52 Rivington Street

Society ni mwanachama wa IUCN. Umoja wa Hifadhi ya Dunia na anaendesha nchi ofisi imara katika Madagascar na Cambodia. SEE amefanya kazi na vikundi vya jamii user rasilimali kwa ajili ya idara za serikali, makampuni ya sekta binafsi, mashirika ya kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. kushirikiana ...

Table of Contents Yaliyomo

Kwa amri ya Halmashauri J C Kinyua Katibu wa Kampuni Machi 26 2009 Fahamu: Mwanachama aliyeidhinishwa kuhudhuria na kupiga kura anaweza kumteua muwakilishi wake ahudhurie na kupiga kura kwa niaba yake.

PROJECT HISA

A11a Do you use any other SACCO or co-operative i.e. an organisation which you belong to as a member (because of the work you do or something that you grow) in order to get services such as loans or seeds on credit? / Je unatumia SACCO yoyote au shirika lolote ambalo unahitajiwa kuwa mwanachama (kwa ...