Sputtr.com | Alternative Search Engine

Myftinia

Gazetë e përmuajshme - UDHA ISLAME Organ i Myft - Viti X ...

Myftinia Shkodër ka udhëzuar të gjithë imamët që gjatë kësaj periudhe të zhvillojnë ceremoni dhe akti-vitete të ndryshme fetare me qëllim prezantimin sa

UDHA ISLAME

Shkrumbohet xhamia e fshatit Mes-Myselim Takime të jashtëzakonsh me për xhaminë e fshatit Mes-Myselim ME K ЁTЁ RAST, MYFTINIA SHKODЁR I BЁN THIRRJE KREJT OPINIONIT MUSLIMAN SHKODRAN, BRENDA VENDIT DHE JASHTЁ TIJ PЁR TЁ KONTRIBUAR EKONOMIKISHT PЁR RINDЁRTIMIN E XHAMISЁ SЁ FSHA TIT MES-MYSELIM .

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA KORÇE

... loreta nuke p.private 78 78 9 shtese kati agron mema p.private 98 68.6 10 shtese anesore d.p.transportit rrugor p.private 560 19 11 banese 2 kate e podrum sotiraq tahiri p.private 185.7 137 12 banese individuale me dyqan 3 kate e podrum dhimitraq,jovan e ilo naum p.private 154.29 111 13 shkolle 5 kate dhe konvikt5 kate myftinia ...

Editorial

ë 26.03.2010 Myftinia e BFI-Shkupmbajtipress konferencëpërmediate shkruaradheelektroniketekUrae guritmësaktësishttekMihrabi, paranjënumritëmadhtëmediave

Tokat e zëna, ALUIZNI: 728 pronarët që marrin paratë

... 642.4 906.0 222.6 1,892,100 5,460,400 106.6 1,599,000 Berhan Lezha 202.0 3,030,000 Esma Quku Nelki (Nadir) Quku Vildan Quku Xhevdet Quku 13.5 202,500 Dile Prroni 91.35 1,370,250 Nike Delia 1,521.7 12,934,450 Meri Buka Lule Buka Teuta Buka Xhavit Djepaxhia Vehit Djepaxhia Skender Djepaxhia Abdullah Djepaxhia Ferit Djepaxhia 199.9 MYFTINIA 60,000 4 ...

ALBANISCHE HEFTE

Muslime von Shkodra ak-zeptieren Mutter-Teresa-Büste: Die Myftinia von Shkodra stimmt der Errichtung einer Büste der Nonne Mutter Teresa in Shkodra zu und erklärt, frühere ablehnen-de Äußerungen seinen nicht als ein Missverständnis gewesen.