Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naklone

VAŽNO OPOZORILO: Vsa navodila veljajo za naklone strešin do ...

VAŽNO OPOZORILO: Vsa navodila veljajo za naklone strešin do max. 45°, za večje naklone je obvezno izdelati poseben izračun pritrjevanja TERMOTOP plošč glede na določen objekt. 2 4 8 5 6 9 7 3 1

Bezpečnostná výbava závesných plošín

Zariadenie pri náklone o viac ako 7°automaticky koriguje pozastavením jedného zdvíhacieho zariadenia závesnú plošinu do vodorovnej polohy.

STABILNOSTNE ANALIZE - kompletno

n-1 predpostavk za naklone medlamelnih sil Ey i / Ex i in n predpostavk za prijemališča xi reaktivnih sil Ni v dnu lamele. Skupaj 2n – 1 predpostavk.

Velikoformatni stiskani zarezniki

Porabo snegolovov po m 2 v odvisnosti od klimatske cone (količine snežnih padavin) in nagiba strehe ureja pose-ben normativ. 6 Tehnicˇni podatki Srednja s ˇirina pokrivanja za naklone od 25° Priporočljivrazmak letev: ca. 36,5 cm Pokrivna dolžina: ca. 33,5 -37,0 cm Pokrivna širina: ca. 23,3 cm Širina: ca ...

Najbolja izolacija krova

VAŽNO UPOZORENJE: Sve upute vrijede za naklon do max. 45°, za veće naklone obavezno je izraditi poseban izračun učvršćivanja TERMOTOP ploča na određeni objekt.

NAVODILA ZA VGRADNJO

Dol*~ina *~eblja je 35 mm. Izpostavljenega dela slemenjaka je 14,5 cm. Slika 5 Slika 6: za naklone ve *je od 60. 0 Slika 8: Vgradnja slemenjakov Slika 7: Razrez slemenjakov iz osnovnega lista

Vlecˇeni stresˇniki in zarezniki

Letvanje se izvaja šele, ko se iz-vede kontrola dimenzij, kot je razvidno iz naslednjega odstavka in slike (glej srednja pokrivna širina). Opečni odzračnik Opečni antenski nastavek Strešnik za odzračnik za naklone od 30° Vlecˇeni zareznik

Made in Italy

Za manjše naklone in za strešine, daljše od 7 m je potrebna vgradnja z vročim lepljenjem na predhodno vgrajen bitumenski trak z vložkom poliester filca debeline 4 mm in to po celotni strešini.

CENIK CODEX 2011 (nov)

naklone do 4% v debelini od 3 - 40 mm. UZIN NC 350 bela Trdna bela cementna izravnalna masa za glajenje talnih, stenskih in stropnih površin v debelini do 5mm. 1,3 kg/m

NAVODILA ZA VGRADNJO

Zato si pozorno preberitel del navodil za vgradnjo, ki govori o pripravi podlage, zra*enju in tehnikah polaganja in podlogah za posamezne naklone.