Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nalez

UNCITRAL

UNCITRAL Arbitration Proceedings CME Czech Republic B.V. (The Netherlands) issued in Stockholm, Sweden, on September/s , 2001 in the UNClTRAL

THE MATTER OF AN ARBITRATION UNDER THE UNCITRAL ARBITRATION ...

the matter of an arbitration under the uncitral arbitration rules 1976 saluka investments bv (the netherlands) claimant v the czech republic respondent

JUVENILNÁ HYALÍNOVÁ FIBROMATÓZA

Cie¾ a východiská sledovania: Opísa klinický obraz, ako aj histopatologický, imunohistologický a elektrónovomikroskopický nález z excidovaných lézií pacienta, ktorého diagnóza bola urèená vo veku 28 rokov.

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

I. ÚS 1531/11 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 5. října 2011 v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky CF FLOP, s ...

Multiplex sclerosis and some new radiodiagnostic methods

Výsledky: V prvých rokoch (1994—1995) sme robili CT vyšetrenie mozgu u 16 pacientov s definitívnou diagnózou sclerosis multiplex, z nich len 24 % malo patologický nález v bielej hmote periventrikulárne.

Obsah a text 216/1994 Sb. - stav textu k 3.6.2010 216/1994 Sb ...

Obsah a text 216/1994 Sb. - stav textu k 3.6.2010 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhod čím řízení a o výkonu rozhod čích nález ů

Akútna aortálna disekcia manifestovaná neprogredujúcim ...

Na vstupnej EKG krivke bola prítomná fibrilácia predsiení skomorovou frekvenciou 90/min, negatívne Tvlny vo zvodochII, III, aVF aV4-6 (u pacientky chronický nález pri porovnaní so staršími krivkami).

Maligní tumory dlouhých kostí udětí, diferenciální ...

V souboru 63 dětí mělo pozitivní nález na nativních skiagramech 98,4 %, negativní skiagrafický nález byl u1,56 % (1 pacient sintraosálně lokalizovaným PNET-primitivní neuroektodermální tumor).

NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA SUBARACHNOIDÁLNÍHO KRVÁCENÍ

Tento nález odpovídá obrazu AVM, která zřejmě není celá zachycena (CTA byla zaměřena na oblast Willisova okruhu a nezachytila kraniální části lebky) (C - pohled šikmo shora, D - pohled šikmo z centrální části lebky.)