Sputtr.com | Alternative Search Engine

Namazin

What is the Meaning of Prayer?

What is the Meaning of Prayer? by STUART ALLEN It is not possible to over emphasize the importance of prayer, if we accept what the Word of God teaches on this subject.

FALJA E NAMAZIT 22

(579) shkon nÎ xhami me tÎ vetmin qÎllim qÎ ta -Zotimi i cili na ndan neve dhe ata-PesÎ namazet prej njÎrit deri te tjetri, falÎ namazin nÎ xhemat, duke mos i (pabesimtarÎt) ÎshtÎ namazi, andaj ai qÎ e namazi i xhumasÎ prej njÎrit deri te tjetri dhe interesuar asgjÎ tjetÎr, pÎr Ádo hap ...

NAMAZ

NAMAZIN FAZİLETİ 2. Konevi Yayınları. Hadis. NAMAZ Risalesi Editör Ramazan SÖNMEZ ● 978-605-5772-00-0 Baskı Dizgi Ofset ● Kapak Tasarım İç Düzen H.İbrahim CEYLAN ● KONEVÎ DER Çiftemerdiven mah.

FALJA E NAMAZIT TË JACIS

Vendosa me e falë namazin e Vitrit për hirë të Allahut u drejtova ka kibla Rekat i parë Tekbir (Allahuekber) Rekat i dytë / Ulja e fundit Etehijatu Subhaneke / Allahumesaliala Eudhubesmeleh Bismilahi Allahumebarik Elhamdulilahi Elhamdulilahi Allahumerabena Sure (Ina'atajna) Sure (Kulhuvallahu) Selam Ruku Ruku / ...

Forma e Namazit

Lavdrimi i qoftë All-llahut,i Cili ua bëri Namazin detyrim robërve të tij dhe i urdhëroi që ta zbatojnë dhe ta kryejnë si duhet,I Cili e lidhi suksesin dhe lumturin me përulsinë në namaz,i Cili e bëri ketë dallim^mes kufrit dhe imanit,dhe i Cilën e bëri pengus nga veprat e turpsheme ...

NAMAZIN MÜXTƏSƏR TƏLİMİ

Əziz müsəlman! Namaz qılmaq hər bir müsəlmana vacibdir. Gündəlik 5 vaxt namaz Allahın verdiyi vaxtın cüzi hissəsini aprır. Allah Quranda insanlara əmr edir: "Namaz qılın..."

AYLIQ NAMAZ VAXTLARI

AYLIQ NAMAZ VAXTLARI. www.muselmanqadin.org. 1432 – 2011 . cümadəlaxirə : may . iyun : Sübh azanı . Günəş. çıxır . Zöhr

N A M A Z I N F A R Z L A R I

Association Culturelle Turque de Montereau - Montereau Türk İşçileri Kültür Derneği 29, Chemin des Ormeaux / Boulvard Diderot - 77 130 Montereau Fault Yonne Tel/Fax: 01 64 32 36 61 E-Mail: CultureTurque@hotmail.com Site: http://www.cultureturque.fr.st Sayfa 1 / 1 NAMAZIN DIŞINDAKİLER 1 ...

НАМАЗЫН МЦХТЯСЯР ТЯЛИМИ

га ла ры иля бюлц шян дир. Ал лащ тя а ла на маз ла ры ны зы гя бул ет син! Амин! namazin ТЯЛИМИ 3

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

Yayıncıdan .....7 TAKDİM..... 8 NAMAZIN ...