Sputtr.com | Alternative Search Engine

Namjene

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

U konačnici, za svaku pojedinačnu zonu namjene izrađeni su i uneseni sljedeći atributi: naziv prostornog plana; naziv kartografskog prikaza u prostornom planu; izvorno mjerilo; godina izrade / izmjene; izrađivač prostornog plana; vrsta namjene; vrsta skupne namjene. gis-bazom planirane namjene prostora ...

aster GENERATOR DVOSTRUKE NAMJENE - SOLARNO-KONDENZACIJSKI ...

40 OPIS PROIZVODA Kombinirana toplinska grupa, za grijanje i pripremu sanitarne tople vode, sa integriranim solarnim spremnikom. Kondenzacijski kotao sa Pre-mix

PRILOG 5 Spisak skraćenica korišćenih u Planu namjene ...

PRILOG 5 Spisak skraćenica korišćenih u Planu namjene radio-frekvencija AES Aircraft Earth Station AGA Air-Ground-Air AIS Automatic Identification System

ALATI OPĆE NAMJENE ALATKE OPŠTE NAMENE ORODJA ZA SPLOŠNU ...

ALATI OPĆE NAMJENE ALATKE OPŠTE NAMENE ORODJA ZA SPLOŠNU UPORABU 16 DIV šifra/Code mm (kom/pcs) (kom/pcs) TG-20-005MX 125 6 120 DIV šifra/Code mm (kom/pcs) (kom/pcs) TG-20-105MX 125 6 120 DIV šifra/Code mm (kom/pcs) (kom/pcs) TG-20-165MX 125 6 120 DIV šifra/Code mm (kom/pcs) (kom/pcs) TG ...

MILITARY INDUSTRY - VOJNA INDUSTRIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

FMSN-FABRIKA MOTORA SPECIJALNE NAMJENE A.D. Pale Special purpose engines factory Pale Magistralni put 64 #387 57 223 731, 223 626 #387 65 513 163 (direktor Cicovi*) 223 628 www.fmsn.info Productin of disel engines, power 574-900kW with multipurpose application proizvodnja tenkovskih motora

Promocija Pedeleka u Zagrebu Zagreb Promotion of Electric ...

prikaz 01 | prikaz podataka o provedbenim planovima pretežno gospodarske namjene što su usvojeni u razdoblju od 2003. do kraja 2009. prikaz 02 | područja obuhvata za koja su izrađeni provedbeni planovi pretežno gospodarske namjene u razdoblju od 2003.do kraja 2009. - položaj u ...

REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT KOMPANIJA KOJA NA ...

novu zonu mješovite namjene P26 u samom geografskom središtu grada, na pre djelu Mejaši. Realizacija takvog projekta je izazov za svakog investitora, a projekt

TRANSPORT PROGRAMMING: City of ZAGREB – TRAFFIC SECTOR

Predviđaju se i vanjski sadr aji u funkcionalnoj povezanosti sa hotelom (dječja igrališta za različite namjene), multifunkcionalne površine (klizanje / rolanje / tenis / boćanje / odbojka / košarka / mali nogomet / welness / sauna…).

POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU

Smola za izradu proizvoda od staklom ojačane plastike , zaštitnih obloga, ljepila i zaštitnih premaza za različite namjene u brodogradnji i industriji.

HIDRAULIČNE PODIZNE PLATFORME / HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS

HIDRAULIČNE PREŠ E / HYDRAULIC PRESSES HIDRAULIČNE PODIZNE PLATFORME / HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS SPECIJALNI PROIZVODI / SPECIAL PRODUCTS Platforme za podizanje tereta: - različitih dimenzija - visina dizanja do 6 m - nosivosti do 5 t Uređaji za različite namjene: - ispitivanje ...