Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naopak

The function of the cerebrospinal fluid space and its expansion

Expanze likvorovØho prostoru, kterÆ si naopak vynucuje œstupek mozkovØ hmoty, se projevÌ rozöÌenÌm mozkov˝ch komor. StupeÚ jejich rozöÌenÌ zÆvisÌ na efektivnÌm tlaku likvoru, proti kterØmu pøsobÌ odpor v†ûilnÌch kolektorech mozkovØ hmoty.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění

Naopak příliš agresivní léčba hyperglykemie u diabetiků s pokročilými komplikacemi a již manifestním kardiovaskulárním onemocněním riziko kardiovaskulárního úmrtí zvyšuje, pravděpodobně v souvislosti s výskytem

ETALON - clocks The Precise Pendulum Clock

Naopak stále probíhá vývoj nových modelů, které nacházejí své uplatnění především v exklusivních interiérech a prostorách určených pro

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního ...

butadienu, toluenu a xylenu, naopak emise acetaldehydu, formaldehydu a poroxyacetyl nitrátu (PAN) se zvýší. Formaldehyd a acetaldehyd přitom nepocházejí ze samotného paliva, vznikají

OUTSOURCING IT/ICT V PROST * EDÍ MALÝCH A ST * EDNÍCH FIREM

Podp*rné *innosti mohou firmy zajiš*ovat ze svých interních zdroj*, nebo naopak tyto zdroje vyt*snit a posléze nakoupit od externího dodavatele - outsourcovat.

Tyco Fire Products TFP500

1) se zvýší na rychlost, která je vyšší, než je rychlost, kterou lze doplnit omezeným přívodem vody do diferenciální komory požárního nebo předakčního ventilu, který naopak umožňuje, aby se požární nebo předakční ventil otevřel nebo aby voda tek-la do potrubí systému.

The November Fund Newsletter

Setkání toho druhu překvapí svou přirozeností a později se většinou jeví jako nutná, je tomu však v dnešním světě většinou naopak a je potřeba si uvědomit jejich nesamozřejmost, tak jako se nijak snadno a nikoli nahodile nerodí vědomí společné věci.

The *role*of*foreign*trade*and*its*effects Role ...

Ve skutečnosti je ovšem celý proces podstatně složitější, protože celá řada důvodů (cenových, obchodních, politických apod.) vede často k vývozu i těch produktů, které by bylo možné vzhledem k úrovni koupěschopné poptávky realizovat na domácím trhu, a naopak dovoz zahrnuje ...

Differences between American English and British English

Naopak Američanovi se zdá jihoanglická výslovnost usekaná (clipped), příliš zjemnělá aafektovaná. (Peprník, str. 15) Sounding or not sounding the r'sis not aclear-cut matter which would distinguish the two varieties from each other.

3D ultrasonografické vyšetřování pohybového aparátu

Naopak akutní hematom, který má charakter prokrvácení měkkých tkání, jejich echogenitu viniciálních fázích výrazně zvyšuje.