Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastavi

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

PRIM*NA IT U NASTAVI Na osnovu evaluacija seminara, zaklju*uje se da su programi stru*nog usavršavanja unapredili postoje*a znanja, veštine i sposobnosti nastavnika.

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

Bookmark not defined. 16.2 Jezik u matematičkom obrazovanju i njegovo uvođenje u nastavi Error! Bookmark not defined. 16.3 Shema pojma - vidovi predstavljanja.....

409 Siljak - Postignuce i motivacija ucenika osnovne skole u ...

motivaciju i postignuće u izbornoj nastavi iz nastavnog predmeta Osnove informatike i računarstva, str. 157-174 [5] Šiljak, M., (2005): Transfer učenja izbornog nastavnog predmeta Osnovi informatike

Životopis/ Curriculum vitae

1986–1995: Rad u nastavi kao profesorica engleskog jezika u osnovnoj školi. Teaching of English in lower secondary/upper elementary schools.

Download

KONSTRUKTIVISTIČ KI PRISTUP NASTAVI I UČENJU-TEORIJSKE OSNOVE Konstruktivistič ki pristup nastavi i učenju ima primenu u filozofiji, sociologiji, psi­ hologiji, pedagogiji i obrazovanju uopšte.

NEKI ASPEKTI SIMBOLICKOG RACUNA -- PRIMENA MAPLE-A U NASTAVI ...

Maple, C and Assembly Language - Performance Comparison Milorad Pop-Tošić, Igor Skender Department of Computer Engineering School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia poptosic@gmail.com, igor.skender@gmail.com Abstract We show how to utilize Maple external calling ...

Program 4. posebno usmjereni Kineziološki simpozij ...

individualizacija i interdisciplinarnost u nastavi . tjelesne i zdravstvene kulture na visokim uČiliŠtima. individualization and interdisciplinarity in physical education teaching at higher education institutions

Digitalizacija kulturnog i naučnog nasleđa sa primenama u ...

Digitalizacija kulturnog i naučnog nasleđa sa primenama u srednjoškolskoj i univerzitetskoj nastavi matematike, informatike, astronomije, istorije i srpskog jezika (Program podsticanja i popularizacije nauke u 2011

Jelena Vranjesevic CURRICULUM VITAE

Beograd: Zajednica uciteljskih fakulteta Srbije, 1997, pp. 52-68 (with R.Rosandic and N. Korac). • Uzajamno vaspitanje (Mutual Education). Inovacije u nastavi, Beograd, 1997, br. 2, pp. 116-120.

DIJALEKT I DIJALEKTALNA KNJI@EVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Marko Ljube{i} UDK 37.016:811.163.42'242: Pulj 811.163.42'282(497.5) DIJALEKT I DIJALEKTALNA KNJI@EVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Prispevekpredstavljaprisotnostnare~ijinnare~neknji`evnostivu~nemna~rtupripredmetu hrva{kijezikzaosnovno in srednjo{olooz. kakodobrou~encirazlikujejonare~jainnare ...