Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastavnik

Nastavnici i suradnici

Nastavnik Prof.dr. Robert Sullivan, redoviti profesor Ustanova zaposlenja Filozofski fakultet Sveu č iliöta u Mostaru, vanjski suradnik E-mail robertsully@gmail.com Osobna web-stranica Robert Sullivan's Home Page Kratki ûivotopis (opis kretanja u struci) 1979- 1985 Brown University, Ph.D. in ...

ORIJENTACIONI PLAN IZ ENGLESKOG JEZIKA

... penfriends 1 1 V 21 Progress diary 2 1 S 22 Test 1 (TB) 1 S 23 Project 1 1 V III Unit 3 12 24 Nick's family 1 O P 25 Introducing people 1 V 26 Talking about families 1 V 27 Present simple - affirmative 1 V Te ište predlo enog programa je na interaktivnoj nastavi u kojoj je učenik subjekat nastavnog procesa a nastavnik ...

MATEMATI

[7]C. Nash, S. Sen, Topology and geometry for physicists , glave 8. i 9. (Academic Press, London, 1983) Nastavnik: M. Damnjanovi´c (Fiziˇckifakultet)

INS*T PRISTUP UNAPR**IVANJU PROF*SIONALNOG D*LOVANJA ...

Klju*ne re*i : NASTAVNIK/ INS*T/ IT KOMPETENCIJE/ DO IVOTNO OBRAZOVANJE/ PROFESIONALNI RAZVOJ Summary: Changes in the field of science and technology require further development of educational system.

Naziv predmeta: Engleski jezik II

Nastavnik: Zorica Đorđević, predavač Cilj predmeta: Cilj predmeta je da student utvrde prethodna znanja engleskog jezika, dalje bogate vokabular i razvijaju gramatičke veštine, obradjuju teme prilagođene njihovom

Ime i prezime Perić

Ime i prezime Perić. N. Miljenko . Zvanje : Redovni profesor . Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizič

NASTAVNIK: Doc.dr Vojo Bojovi ć SARADNIK: mg. Milica Niki ć ...

OBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene Popunjava predmetni nastavnik STUDIJSKI PROGRAM: Menadžment i bezbjednost marina i jahti STUDIJE: PREDMET:Me

Naziv predmeta - i saradnika (asistenta) - Okeanografija

Nastavnik: Prof. dr Mihailo Buri ć. Mr Goran Barovi ć . Redovni profesor . Asistent . Radni odnos na Filozofskom fakultetu . Radni odnos na Filozofskom fakultetu

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA NASTAVNIKA ("Sl. list ...

Nastavnik koji ne polo i nijedan dio stručnog ispita u jednom roku, odnosno koji ne polo i preostale djelove stručnog ispita u dva naredna roka, nije polo io stručni ispit.

PRAVILNIK o pedagoskoj normi

U okviru nedeljenog punog radnog vremena nastavnik ima nedeljnu normu 20 asova teorijske nastave ili teorijske nastave sa ve bama, (najmanje 700 asova nastave godi nje), odnosno 24 asa ve bi u bloku