Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nasuprot

SAVSKI PARK - ISTOK

Zadovoljstvo nam je predstaviti projekt novog stambeno-poslovnog naselja Savski park - istok. Naselje će se nalaziti sa sjeverne strane Jadranske avenije nasuprot nedavno otvorenoj sportskoj dvorani Arena Zagreb, u kojoj se održavaju kako sportska događanja, tako i koncerti najvećih domaćih ...

uz buduGi Smidhenski akvapark

Nasuprot njemu ve6 se grade eadi6evi stanovi i poslorme zgrade. Uz Sitni-lzraelgi gr?de 350 stanoua ce QUP predvida jo5 116 tisu6a kvadrata samo za smnovan]e.

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

Rezultate analize nisu potvr-dile prethodne studije o upotrebi antagonista [13] , već nasuprot, pokazali su da su ciklusi sa GnRH antagonisti-ma rezultirali većom stopom trudnoća (42%) u odnosu na kratki protokol sa agonistima (36%), bez statistički značajne razlike (p>0,05), [13].

KAKO DA ZAVEDEMO DEVOJKE?

Dobri momci nasuprot „opasnih faca" (npr. tip u diskoteci, koji je ćelav i mišićav) Ovo pitanje je jedan od najstarijih, i siguran sam, da se i u tebi najpre oblikovalo ovo "zašto" na polju zavođenja.

The Dative Case: Endings and Usage

Milan je sedeo nasuprot _____ Milan sat opposite Sanja 8. Nadam se _____ I'm looking forward to good weather 9. Marija je poslala pismo_____ _____ Marija sent a letter to (her) brother Exercise 2 - Translate the following sentences For this exercise you need to know both the ...

Cevni aksijalni ventilatori Ducted axial fans

velikom . efikasnošæu.Idealni su za ugradnju u objekte sa potrebom veæe kolièine transportovanog vazduha uz relativno mali transportni pritisak,i to za ventilaciju, rashlaðivanje industrijskih , objekata,brodova,sušara, razmenjivaèa toplote,itd.Prednosti ove serije, nasuprot centrifugalnim ...

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

terola doprinosi i nestabilnosti plaka, a nasuprot to me, sni`avanje koncentracije LDL holesterola stabi lizuje plakove i smanjuje verovatno}u od pojave akut

Slit-lampa Biomikroskopske procedure

(javlja se kao presecajuća tamna linija nasuprot e.m.). • Veruje se da je optičko ispoljavanje ispupčenja posterio (duboke) strome. • Bore nastaju u kornealnom ispupčenju-swelling > 8% Vogtove strije su opšte vidljivi u umerenom

Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece

Otoakustičke emisije mogu se regi-strovati kod uredne funkcije srednjeg i unutrašnjeg uva, dok su nasuprot tome odsutne ili redukovane kod oštećenja koh-lee i/ili srednjeg uva, pa čak i bla eg stepena.

s International Conference on Foreign - Ai d Linguistics - BUr CH

Modernizam Nasuprot Postmodernizma – Čitanje, Razumijevanje, Poučavanje Selma Raljevic, Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina