Sputtr.com | Alternative Search Engine

Natrijum

Mogućnost primene rastvora izbeljivača kao sredstva za ...

Serbian Dental J, 2007, 54 191 KRATAK SADRŽAJ Natrijum hipohlorit je danas zbog svojih osobina, iri-gans izbora u endodontskoj terapiji. U stomatološkoj prak-si u ove svrhe najčešće se koriste gotovi fabrički preparati ovog rastvora različitih koncentracija.

HEMIJSKA INDUSTRIJA

HEMIJSKA INDUSTRIJA SADR AJ Vol. 63 (1-6) GODINA 2009. 652 Gordana S. Ušćumlić, Nemanja P. Trišović, Milan Z. Petrović, Nataša V. Valentić, Slobodan D. Petrović, Optimizacija postupka sinteze kalcijum- i natrijum-citrata u laborato-rijskim i poluindustrijskim uslovima (Optimization of the ...

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

... Eosin Yellow 1% w/v 3.116F 100ml Vodena otopina kao antiseptik Aqueous Solution as antiseptic FENOL 5% w/v Phenol 5% w/v 3.77169I 1000ml Vodena otopina Aqueous Solution FIZIOLOSKA OTOPINA NATRIJUM KLORID NaCl Physiological Solution Sodium Chloride NaCl 3.9315H 500 ml 0.9 % NaCl 0.9 % NaCl GEL ZA ULTRAZVUK bez natrijum ...

NATRIJUM HIDROKSID

PRIMENA: Natrijumhidroksid ima široku primenu kako u neorganskoj, tako u organskoj industriji. Koristi se za proizvodnju natrijumovih soli, stakla, keramike, detergenata, sapuna, celuloze, organskih boja, lakova, pigmenata, svile, pri rafinaciji nafte, regeneraciji kaučuka, u tekstilnoj ...

21. 12. 2008. - CENOVNIK LEKOVA, LEKOVI KOJIMA JE CENA UVE Ć ...

21. 12. 2008. - CENOVNIK LEKOVA, LEKOVI KOJIMA JE CENA UVEĆANA VISE OD 10.28% ATC Naziv Doza Fabrika CenaVP CenaMP B01AC30 Aggrenox kaps.sa modif.oslobadjanj.60x(25mg+200mg) BIP 1230.00 1487.80

LOT 01: LJEKOVI LISTA A - 0101 Pozicija ATC INN - Generički ...

LOT 01: LJEKOVI LISTA A - 0101 Pozicija ATC INN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje Količine Cijena Vrijednost 0101001 A01AA01 natrijum fluorid tbl 400x 0,25mg 380 € 1.4300 € 543.40

NATRIJUM HIPOHLORIT

NATRIJUM HIPOHLORIT DOBIJANJE: Natrijum hipohlorit se dobija uvođenjem gasovitog hlora u hladan, razbla en, rastvor natrijum hidroksida. To je vodeni rasvor sa malim viškom slobodne baze, PH 9,5, koji usporava raspadanje hipohlorita.

345 GORDANA S. UŠ Ć UMLI Ć OPTIMIZACIJA POSTUPK A NEMANJA ...

I NATRIJUM-CITRATA U LABORATORIJSKIM I POLUINDUSTRIJSKIM USLOVIMA Kalcijum- i natrijum-citrat se koriste u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji kao

K V A L I T E T V O D A

Ukoliko je koncentracija veća, voda ima slan ukus, naročito ako voda sadr i i dosta natrijum-jona. Granične vrednosti Prema direktivi EU hloridi nisu definisani (Directive 98/83/EC), a prema našem Pravilniku u vodi za piće propisana je granica od 200 mg/L. Granica podnošljivog ukusa u vodi za ...

PREGLED URINA

... 00 HSV1 IgM, IgG 2 x 1150,00 Kisela fosfataza prostatična 170,00 HSV2 IgM, IgG 2 x 1150,00 Anti HIV (I i II) 1200,00 ELEKTROLITI Anti HAV IgM 1200,00 Gvožđe 140,00 Hbs Ag 1200,00 TIBC 140,00 Anti HCV 1200,00 UIBC 140,00 Epstein - Barr IgM, IgG 2 x 1150,00 Kalijum 140,00 Coxsackie IgM, IgG 2 x 1300,00 Natrijum 140 ...