Sputtr.com | Alternative Search Engine

Navedenog

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka - He is the beneficial owner of the mentioned income, 2. Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj - He did not derive income, as defined in the mentioned ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka - He is the beneficial owner of the mentioned income, 2. Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj - He did not derive income, as defined in the mentioned ...

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Upravo se, zbog navedenog, primjena ultrazvu*ne metode name*e kao rjeöenje za lokalizaciju izvora PI. Ultrazvu*na metoda mjerenja PI temelji se na *injenici da se energija PI dijelom pretvara u mehani*ku te se takav mehani*ki tj. zvu*ni val öiri kroz transformator sve do njegovog kotla.

Analiza i prikupljanje DNS paketa

U radu se razmatra izrada sustava distribuiranog pasivnog prisluškivanja DNS komunikacije uz istovremenu opću i sigurnosnu analizu navedenog prometa, identifikaciju sigurnosnih problema te predstavljanje rezultata korisniku.

POSLOVNICA/BRANCH OFICCE: DATUM/DATE:

napravio/la sam jednu transakciju u iznosu od _____ kod navedenog trgovca, ali nisam napravio/la ostale transakcije kod istog trgovca / I made one transaction for the amount of _____ at the

Cardholder dispute form - Obrazac za reklamacije klijenata[1]

n avedenu transakciju (e) nisam napravio/la niti sam koga ovlastio/la da je (ih) napravi / I have not made the mentioned transaction (s) nor have I authorized anyone else to make it ⃞ napravio/la sam jednu transakciju u iznosu od _____ kod navedenog trgovca, ali nisam napravio/la ostale ...

Međunarodna orijentacija DUNAV GRUPE

Realizacijom navedenog, stvoreni su bitni preduslovi za uspešno uključivanje kompanije na međunarodne tendere kao ravnopravnog konkurenta inostranim preduzećima i širenje tržišta ka zemljama EU, što je plan menadžmenta u narednom periodu.

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

U tekućoj godini, zbog svega prethodno navedenog, posebno su se smanjile mogućnosti dobijanja novih kratkoročnih kredita. S druge strane, prispeli iznos anuiteta po osnovu ranije korišćenih kratkoročnih kredita je bio znatno veći nego u istom periodu prošle godine.

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka - He is the beneficial owner of the mentioned income, 2. Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj - He did not derive income, as defined in the mentioned ...

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka - He is the beneficial owner of the mentioned income, 2. Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj - He did not derive income, as defined in the mentioned ...