Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nazadnje

Differential thermal analysis (DTA) and differential scanning ...

128 k lančnik, G., M edved , j., M rvar , P. RMZ-M&G 2010, 57 vzorca in nazadnje tudi od občutljivosti naprave. Občutljivost mer-jenja je v ozki povezavi s konstrukcijo naprave.

DOLENJSKA SUBSOIL STONE FORESTS AND OTHER KARST PHENOMENA ...

Ne nazadnje se je spet izpostavil pomen sodelovanja krasoslovcev pri načrtovanju večjih posegov v kraško površje in spremljava del. Raziskovali smo svojevrstno oblikovanost kraškega površja, ki jo predstavljajo predvsem velike površine kamnitih gozdov ter značilno zakrasevanje pod debelimi ...

Acta 1/2000 slike

Onesnaæenost Krupe s PCB in usodo le-the smo nazadnje zasledovali v obdobju 1995-1998 v okviru programa "okoljske remediacije", ki se je za~el izvajati leta 1984.

Sladkorna bolezen in kirurški poseg pg

15.12.2010 13 Urgentna operacija ÜKaj jemlje ÜKdaj je nazadnje vzel? ÜKaj in kdaj je nazadnje jedel? ÜKritje infuzij ÜPerfuzor? ÜKontrole?

How has immigration into the United States influenced the ...

Nazadnje je pa še opisana prihodnost španskega jezika v ZDA. V drugem delu svoje raziskovalne naloge pa sem si ogledal konkretne vplive imigracije špansko govorečih narodnosti na medije in družbo.

Slovenska A1 • ABC 123 Gremo 8

... går sönder in Slovenian? pokvari se What's längst bak, baktill, där bak in Slovenian? zadaj What's brinner in Slovenian? gori What's klippning in Slovenian? striženje What's stal in Slovenian? ukradel What's lagar, rättar till in Slovenian? popravi What's senast in Slovenian? nazadnje ...

UNIVERZA V LJUBLJANI

mešanje z vinjakom, zorenje v sodih in nazadnje usteklenič. enje. Predelava porta zahteva drugačne metode kot namizna vina. Fermentacija je ustavljena, ko

SOUTH AUSTRALIA

Domači in tuji radioamaterji, ki so bili s Šterkom vsak dan v stiku, so z njim nazadnje govorili 17. januarja, od takrat pa radijske zveze s slovenskim morjeplovcem niso mogli več vzpostaviti.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Določa nujnost terapevtskih ukrepov, stopnjo nujnosti in ne na nazadnje podaja oceno preživetja. V medicinski praksi se uporablja več točkovnih sistemov za oceno resnosti bolezni, kot so npr.

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Ne nazadnje pomeni tudi evalvacijo do sedaj zastavljenih programov, odpira vprašanja, ali je mogo*e z zakonom sprejeti dolo*ene finan*ne obveznosti, ne da bi se vnaprej dogovorili, kateremu programu zato zmanjšamo sredstva.