Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nazivlju

Bakterijske bolesti Shema

Promjene u nomenklaturi-nazivlju Prijašnje ime Sadašnje ime Haemophilus equigenitalis Taylorella equigenitalis Haemophilus pleuropneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniae Haemophilus avium Pasteurella avium • Actinobacillus pleuropneumoniae je Gram-negativna, nepokretna i nesporogena

BOŽO TEŽAK (1907 - 2007) - KLASIK INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

... transmisije, selekcije i apsorpcije informacija (tzv. e-t-ak-s-a kompleks) što je šire od termina koji se pojavljuje kao informatologija, informatika, informacione znanosti i službe « /3/ .Uredničku koncepciju informatologije B.Težak nadograđuje na P.Atherton-ovom pojavnom obliku i nazivlju ...

strani naziv ili pojam terminolog hrvatski naziv 66

Sinonimi u nazivlju (4)Sinonimi u nazivlju (4) Pri srePri sreÿÿivanju nazivlja koje struke jednomu odivanju nazivlja koje struke jednomu od

Primjer selektivnog pamćenja: hrvatski srednjovjekovni ...

Stoga je i bitno manje prisutan u nazivlju, iako je Hrvatska upravo u njegovo vrije-me dostigla zrelost i snagu potrebnu za vođenje aktivne i agresivne vanjske politike, a knez je ostavio i zapise sa svojim imenom u kamenu. 20 Knez Porin (Borna) i pa-nonski knez Ratimir (829.-838.) zasvjedočeni su ...

Projekt Hrvatsko strukovno nazivlje - projekt koordinacije ...

Primjerice, u botaničkome nazivlju istim se nazivom redovito imenuje i biljka i njezin plod ili cvijet, npr.: badem bot. 1. sredozemna drvenasta biljka s jestivim plodovima, 2. jestiv i koštičav plod gorkaste jezgre istoimene biljke.

LeKsiKografsKa obraDba poL isemnih naziva (na primjerU naziva ...

ty in language“. 4 O polisemiji u nazivlju vidi radove Hudeček−Mihaljević (1996), Hudeček−Mihaljević (1998) i Hudeček−Mihaljević (2009).

HZN e-glasilo 1

HZN e-glasilo 21 nazivlju ili tehniËkim znaËajkama, koje se odnose na brojne tehniËke odbore i od presudne je važnosti za osiguranje dosljednosti zbirke normizacijskih dokumenata“.

• čitanka • radna bilježnica • priručnik s CD-om ...

zapamtljivosti, a riječ je o već prihvaćenom i udomaćenom nazivlju. Dobre strane takvoga nazivlja oslikava, primjerice, nastavna jedinica Izricanje istovremenosti i prijevremenosti u zavisnim rečenicama jer su navedeni, vrlo složeni odnosi, vrsno pojašn jeni

1 GEODETSKA ASTRONOMIJA - GEODETSKA ASTRONOMIJA 2. OSNOVE ...

2 jednoznaČnost u definiranju, normizaciji i pripadnom nazivlju • definirati koordinatni sustav temeljen na nekom apstraktnom principu, sustav u kojem odre Đujemo poloŽaje (koordinate)

VRSTE ORGANIZACIJSKIH STRUKTURA

inovativnu strukturu ili ad-hoc-kraciju , koja je prema tradicionalnom nazivlju najbli a timskoj ili projektnoj strukturi. 19 Mintzberg se protivi krutom razvrstavanju organizacija.