Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndajm

The Supreme Master Ching Hai

Ne e ndajm mëkatin prej virtytshmëris. Ne prej të gjithave bëjmë problem, në bazë të kriterit tonë gjykojm veten edhe tjerët. Ne vuajm për shkak të kuptimeve të kufizuara për atë se si Zoti duhet të veproj.