Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndihmojn

® TemaT: AlkimiA dhe NANotekNologjiA • β bllokAtorët tek ...

Mjekësi • ImedIca Magazinë informative dhe promovuese mjekësore • Numër 01, Qershor 2007 / Gratis ® TemaT: AlkimiA dhe NANotekNologjiA • β bllokAtorët tek hiperteNsioNi dhe skV • Ndikimi i CoX

BAZAT E ME NAXHIMIT

Teorija e Wroomit tregon se motivimi i njerzve percaktohet me vlere, qe eshte rezulltat i perpjekjeve te tyre te shumzuara me besimin te cilat perpjekje ndihmojn realizimin e qellimit.

First published May 2001 Goodword Books, 2001

Këtë e bën duke prekur trupin e milingonës tjetër me antenat e veta, (shkopinjët e vegjël në maje të kokës së vet) të cilat i ndihmojn ta dalloj të huajin, duke iu falenderuar 'aromës koloniale' që kanë ata.