Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndikim

Ndikimi i ndryshimeve te priteshme te klimes dhe te nivelit ...

•The first indices is the annual maximum daily river flow (Ann.Max). •Two POT indices describing flood magnitude were use: the POT 1 Magnitude (POT 1 Mag.) and POT 2 magnitude (POT 2 Mag.)

Metodika e mësimdhënies së lëndës "Dituri Natyre"

... mirëpo pikërisht nga përshtypjet e mia jetësore fitova bindjen e thellë se bukuritë natyrore kanë aq ndikim të madh për zhvillimin e shpirtit të fëmijës sa që është vështirë të matet me ndikimin e pedagogut."

Your Service Charge Certificate explained

Your Service Charge Certificate explained Nese keni nevoje per informatat per shpenzimet per qiradhenesit dhe se si mund te merrni pjese ne ceshtjet te cilat kane ndikim tek qiradhenesit, ne gjuhen tjeter ose format tjeter, ju lutemi thirrni 020 8583 2299 ose minikom 020 8583 3122.

MË DO S'MË DO

Te femrat me dëmtim të palcës kurrizore mbajtja e kondomit të përhershëm ose suprapubik nuk ka ndonjë ndikim në marrëdhëniet seksuale.

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

... është shumë inkurajuese dhe zgjerimi i përdorimit të këtyre dhomave pritet të ketë ndikim fundamental në industrinë e perimeve në disa vitet e ardhshme. ...

Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe ndikimi i tij në ...

Të pasurit e një anëtari në emigracion ka një ndikim të madh në mireqënien e familjes. Sipas VSMJ në 2005, rreth 65 % e familjeve me anëtar emigrant jashtë Shqipërisë, ...

Kurikulumi nacional për Angli : shkenca

te pyesin dhe diskutojne çështjet e bazave shkencore te cilat mund te ndikojne ne jetën e tyre , drejtimin social dhe te ardhem e botës gjërë.)

Bujqësia me Vlera të Larta Natyrore në Ballkanin

Kjo mund të ketë ndikim të gjerë në bujqësinë e rajonit, dhe do të rrisë nevojën e ujitjes, dhe ndoshta do të sjellë uljen e prodhimit bujqësor dhe nevojën e migrimit të kultivimit në zona të tjera.

Studim mbi bazë të një anketimi kombëtar

26 që kanë ndikim në këtë proces dhe që favorizojnë performancën e këtij treguesi në shoqërinë moderne, e cila e ka si një nga treguesit kryesor të saj "barazinë gjinore".

MIQTË E KOSOVËS

... edhe për kundër divergjencave të mëdha për pushtet e ndikim politik. Kjo nënkupton se me marr ëveshjen e arritur u thy një klishe "VETËM UNË", ...