Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndryshmit

PLANIFIKIMI PROCES IMEDIAT I NDRYSHMIT “Të dështosh në ...

DHJETOR 2009 – JANAR 2010 . In medias res . PLANIFIKIMI PROCES IMEDIAT I NDRYSHMIT “Të dështosh në planifikim do të thotë të planifikosh dështimin”

Në ditën Botërore të Librit

U paraqitën libra dhe botime nga më të ndryshmit që pasqyrojnë si jetën artistike dhe atë sociale. Botime të ndryshme të shoqatës "Unë, Gruaja", të shtëpisë botuese "D.I.J.A-Poradeci", të librarive të qytetit u ekspozuan në sallën e katit të dytë tek Hotel "Enkelana".

KOMPAS është emri zyrtar i projektit të financuar nga ...

Indikator: Shënja\ të dhëna të verifikueshme të gjendjes apo ndryshmit të saj që kanë si qëllim të sigurojnë një mjet të besueshëm për verifikimin e rezultateve (qofshin ato cilësor apo sasior) në raport me produktet, efektin-e-synuar dhe ndikimin.

Edukimi Mediatik

... koncepte kyçe të edukimit mediatik dhe analitik Koncepti kyç Analizë e përmbajtjes Çështje për diskutim Mesazhi mediatik është i konstruktuar Media nuk paraqet thjesht realitetin dhe refl eksionet tona mbi të, por konstruksione që refl ektojnë vendimet e faktorëve nga më të ndryshmit.

GAZETA EXPRESS UA URON KRISHTLINDJEN TË GJITHË BESIMTARËVE ...

Faktorët janë ndër më të ndryshmit. Duke u nisur nga transporti rrugor e deri te mbeturinat. Të shqetësuar, sipas raportit, duhet të jenë më së shumti mitro