Sputtr.com | Alternative Search Engine

Negotovosti

T. Podgornik , V. Batagelj Laboratorij za metrologijo in ...

Razlogi za to so v ve č prispevkih negotovosti uporovnih mosti čev, kot so frekven čna odvisnost, napaka razmerja, neponovljivost meritev in

Izbiranje sistemov pridelave oljnih buč in bučnega olja v ...

© DAES 2003 Izbiranje sistemov pridelave oljnih buč in bučnega olja v razmerah tveganja in negotovosti z uporabo dreves odločanja Črtomir Rozman

UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ...

Ovrednotenje rezultatov meritev in merilne negotovosti. Transferable/Key Skills and other attributes: Manual skills, preferable the capability of practical work with instruments.

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo ...

merilne negotovosti (primeri) - Interpretacija rezultatov meritev - Sampling - Internal quality control in a laboratory (control charts) - Interlaboratory comparisons: evaluation of

UVAJANJE SISTEMA KAKOVOSTI V PRESKUSNE LABORATORIJE NA ...

Akreditacija laboratorija povečuje zaupanje med strankami na trgu do storitev določenega laboratorija, poleg tega pa lahko predstavlja pogoj, da laboratorij sme opravljati določeno dejavnost in izvajati Lab A Lab B Z negotovostjo Lab A Lab B Z negotovostjo Lab A Lab B Brez negotovosti (samo natančnost) Lab A ...

Kaj je umetna inteligenca?

... Ključni koncepti ES Ključni koncepti ES •Predstavitve znanja ("knowledge representation") :-semantične mre e, taksonomije, ontologije-okviri, predmeti-pravila-formalna logika •Mehanizmi sklepanja ("inference"):-sklepanje naprej-sklepanje nazaj •Upoštevanje negotovosti ("uncertainty ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ...

Merilne negotovosti se gibljejo od 0,0006 mg za ute 1 mg do 1,5 mg za ute 10 kg, relativna merilna negotovost v območju od 100 g do 10 kg pa znaša 0,15 ppm.

Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih zrazli~nimi du ...

Negotovosti, pla{no-sti, tesnobi in notranji napetosti se pogosto pridru`ijo palpitacije, omoti~nost, tresenje, potenje, ob~utek suhih ust in druge nev{e~nosti, ki {e pove~ujejo mu~nost ali celo nevz-dr`nost tesnobnega do`ivljanja.

Razlogi za stečaj podjetja

Miler (Hrastelj, str 54) je svoje dejavnike negotovosti, s katerimi se soočajo podjetja razdelil v tri sklope: • Splošne negotovosti okolij: o politične o vladne o dru bene o makroekonomske in o naravne • Negotovosti, vezane na panogo ali dejavnost o negotovosti izdelčnih trgov o negotovosti trgov ...

VEDENJSKE FINANCE IN FINANČNO UPRAVLJANJE MALIH IN SREDNJIH ...

Te nepravilnosti razlagajo vedenjske finance, ki so v finančno teorijo uvedle ugotovitve psihologov in sociologov, še posebej v razmerah odločanja v negotovosti.