Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nekovinske

The effect of annealing on properties of AISI 316L base and ...

Na prelomnih površinah obeh vrst epruvet smo v jamicah žilavega preloma opazili kompleksne nekovinske vključke z glavnimi ko-vinskimi sestavinami Mn-Cr-Si-Ti.

10. Naravni viri - mineralne surovine

V letu 1994 so pridobili 25.402 ton rude z 1,68 % Pb in 4,46 % Zn, v letu 1995 pa ni bilo ve~ pro izvodnje. 10.1.3 Nekovinske mineralne surovine Nekovinske mineralne surovine so naravne mineralne snovi, katerih uporaba v industriji sloni na njihovih razli~nih koristnih fizikalno-kemi~nih in tehnolo{kih ...

(Microsoft Word - SPECIALNA INDUSTRIJSKA MAZIVA IN \310ISTILA ...

Paste: (Kovinske in nekovinske, specialne in visoko*temperaturne paste, ...); 3.) Masti: (Specialne, visoko in nizko temperaturne, izredno oprijemljive, inertne masti, masti odporne na pritiske, vodo, ...); 4.)

Telekomunikacije u širem smislu predstavljaju granu ...

ični komunikacijski sustavi se obično dijele s obzirom na vrstu materijala, putem kojih se prenosi elektromagnetski signal, na: kovinske ( ične) i nekovinske (optičke).

KOLOIDNO SREBRO je raztopina koloidnega srebra v ...

Oralno jemljejo odrasli od 12 let starosti dalje po 1-3 nekovinske čajne žličke 3 krat dnevno, otroci od 6 - 12 let starosti, polovico odmerka za odrasle, otroci od 3- 6 let pa 1 čajno žličko dnevno.

catalogo sloveno 05

Detergent in razmaščevalec pripravi kovinske in nekovinske cevi na nanos primernih tesnil (GAS SEAL, NEOGIT in podobno). Odstrani olje, maščobo in druge snovi, ki bi

MIKROVALOVNA PEČICA

Kovinske snovi popolnoma odbijajo mikrovalove, medtem ko so nekovinske snovi, kot je na primer steklo in nekatere plastične mase, večinoma transparentne za mikrovalove.

AKTUALNO o kolektivni pogodbi: - VSEBINA kolektivne pogodbe ...

PODPISNIKI: Ljubljana, dne 22. oktobra 2007 Predstavnik delojemalcev - ZSSS, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana Predsednik Tomaţ Kumer l.r. Predstavnika delodajalcev - Gospodarska zbornica Slovenije Zdruţenje za nekovine, Ljubljana ...

ETUCETUC ETUC ETUC - DOM SINDIKATOV Dalmatinova 4 p.p. 97 ...

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije - KNG T: 01/ 43 41 215 F: 01/ 23 12 987 E: kng@sindikat-zsss.si W: http://www.sindikat-kng.si

V skladu z veljavnimi predpisi in s Splošno kolektivno ...

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE NEKOVINSKIH RUDNIN SLOVENIJE