Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nemaju

Komejeobukanamenjena? Obuka je namenjena stručnjacima svih ...

Drugekompetencijekojesuvažneza stručnjake svih profila i menadžere, kao što su konceptualno mišljenje i upotreba stručnog znanja, nemaju adekvatan efekat ukoliko analitički način mišljenje nije na adekvatnom nivou.

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

CA 125 kao samostalni parametar poseduje nisku vrednost predviđanja (PPV) od 2,3 % kod žena koje nemaju kliničke simptome bolesti. U kliničkoj praksi to znači da treba sprovesti dijagnostičku laparoskopiju ili laparotomiju kod 50 žena da bi se otkrio 1 slučaj karcinoma jajnika.

U R E D B U O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA ...

Zakona o plaćama i drugim materijalnim naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenicima koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: rukovoditelj federalnog organa izvršne vlasti), a koja nemaju karakter plaće.

OCJENA KRITERIJA MLADIH KONJA U ČEŠKOJ REPUBLICI

Tab. 2: Karakteristike pastuva prema broju ocjenjenih potomaka u KMK Broj ocjenjenih potomaka Broj pastuva 1 292 2 72 3 - 4 65 5 - 6 22 7 - 9 33 10 - 15 20 16 - 20 6 21 - 30 5 31 a více 1 Ukupno 516 U KMK ulazi veliki broj konja koji nemaju krvno srodstvo u domaćem uzgoju, što nadalje snižava kvalitet ocjene pasminske ...

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u ...

LEGENDA I SKRAĆENICE ** Lek je na Listi lekova kao rezervni antibiotik i propisuje se isključivo uz antibiogram. (STAC) Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu ...

STDs (Sexually Transmitted Diseases) - Bosnian

Neki muškarci i žene nemaju simptome, ali imaju polnu bolest koju mogu prenijeti drugima. Uobičajeni simptomi uključuju: • pečenje prilikom mokrenja

HYGIENIC WATER SUPPLY FOR THE BEES HIGIJENSKA POJILICA ZA PČELE

POJILIŠTA ZA PČELE Pčele će ukoliko nemaju vode na pčelinjaku potražiti vodu negdje dalje. Na kakav će izvor vode naići i u kakvom će stanju biti pojilište to se ne može predvidjeti.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UVOZ LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ...

pravilnik o uslovima za uvoz lekova i medicinskih sredstava koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet "sl. glasnik rs", br. 37/08 i 45/08. i. osnovne odredbe Član 1.

Mirisne pelargonije u poljskom uzgoju

Supstrati korišteni za uzgoj vegetativno razmnoţenih sadnica nemaju znaţajnog utjecaja na promatrana morfološka i gospodarska svojstva biljaka.

Imaju li nafta i plin energetsku zamjenu u ovom stoljeću?

Ono što je postavljeno kao konkretni doseg tog cilja je smanjiti broj ljudi koji za život nemaju više od 1 USD dnevno, na pola do 2015. godine.