Sputtr.com | Alternative Search Engine

Neposredne

Proposal for a Regulation establishing technical requirements ...

EN 2 EN EXPLANATORY MEMORANDUM 1. C ONTEXT OF THE PROPOSAL Grounds for and objectives of the proposal The present proposal has to be seen in the context of the creation of an Internal Market for payment services in euro (Single Euro Payments Area or SEPA) where there is effective competition and ...

33. MIROVINSKO OSIGURANJE

Od siječnja 1999. u korisnike mirovina uključeni su i korisnici prava na osnovi preostale radne sposobnosti, neposredne opasnosti od invalidnosti i izmijenjene radne sposobnosti koji su ta prava ostvarili prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 1998.

Cerska bitka

Front se stabilizovao nakon neposredne intervencije komandanta Stepe koji je uvo*enjem Moravske 1. divizije odbacio 9. austrougarsku i zauzeo Begluk.

DIPLOMSKO DELO

Prevladujoč dele v neposrednih tujih vlaganjih v našo dr avo imajo sosednje dr ave, kar je posledica, da te dr ave gospodarsko sodelujejo s Slovenijo e dalj časa, poznajo našo zgodovino in obstoječe gospodarsko stanje. 3.5 NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V SLOVENIJI PO GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH ...

S S L L O O V V E E N N I I J J A A K K O O T T L L O O K K A ...

Raziskava Slovenija kot lokacija za neposredne tuje investicije v očeh tujih investitorjev – 2011 analizira percepcijo Slovenije kot lokacijo za tuje neposredne investicije med podjetji s tujim kapitalom v Sloveniji in pomaga identificirati glavne probleme za delovanje teh podjetij.

SEZNAM ODOBRENIH VLOG P4 - I. Odpiranje za sofinanciranje ...

... ZA GOSPODARSTVO Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost »Nalo ba v vašo prihodnost« Kotnikova 5, 1000 Ljubljana Tel: (01) 400-32-20 Fax: (01) 400 33 20 Projekt delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj SEZNAM ODOBRENIH VLOG P4 - I. Odpiranje za sofinanciranje (neposredne ...

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA/ SREDNJOBOSANSKI KANTON AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU TRAVNIK PRAVILA NEPOSREDNE POGODBE Neposredna pogodba u postupku prodaje dr avnog kapitala u "SRC VLAŠIĆ" d. o.o. Travnik provest će se na ...

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE KOT DEJAVNIK GOSPODARSKEGA ...

IZJAVA Študentka Monika Urh izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom dr. Tjaše Redek in da dovolim objavo na fakultetnih spletnih straneh.

Kada je politicki sistem demokratski

Uprkos tome što postoji jasna povezanost između demokratske misli koja je pratila razvoj neposredne demokratije u antičkim polisima i demokratske političke teorije koja se razvijala u zemljama Zapada tokom i nakon 18. veka, važno je napomenuti i razliku koja jaz između dve vrste demokratskih ...

OSTVARIVANJE PROMENE: KLJUČNI KORACI I PODELJENE ODGOVORNOSTI

Zbog toga bi države trebalo da usvoje pristup po principu dvostrukog koloseka kao način rukovođenja procesom promena ka sistemu koji pruža mogućnosti, kako bi se tokom tranzicije preduzimale mere za zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom i promovisale neposredne promene.